image banner
Quyết định về việc điều chỉnh Quyết định số 4054/QĐ-UBND ngày 07/10/2019 của UBND tỉnh về việc khảo sát lựa chọn địa điểm để lập quy hoạch xây dựng Khu tái định cư phục vụ GPMB đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài tại xã Hưng Hòa, thành phố Vinh
XemTải về