image banner
Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm mua bán vật liệu xây dựng tại xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc
Xem tại đây