image banner
Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Chợ Tuần tại xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu
Xem tại đây