image banner
Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu D - Khu công nghiệp Nam Cấm, tỉnh Nghệ An
Xem tại đây