Nam thanh nữ tú tham gia lễ rước hàng chục bức Sắc phong của nhà Vua ban cho Thái Phó Tấn Quốc Công Nguyễn Cảnh Hoan và dòng họ

Đây là ngày hội lớn của dòng họ Nguyễn Cảnh nên các chi phái của dòng họ trên phạm vi cả nước đã về dự. Đoàn rước lễ được tổ chức sinh động với đoàn voi tượng trưng cho tước quận công, ngựa tượng trưng cho tước hầu được mô phỏng lại. Bên cạnh đó, các nam thanh nữ tú của dòng họ đã rước hàng chục bức sắc phong của nhà Vua ban cho Thái Phó Tấn Quốc Công Nguyễn Cảnh Hoan và dòng họ. Lễ rước đã diễn ra trọng thể với sự tham gia của hàng vạn người dân.

Ngoài phần lễ, những sinh hoạt văn hóa truyền thống diễn ra trong lễ hội tại Đền thờ Thái Phó Tấn Quốc Công Nguyễn Cảnh Hoan được hình thành và phát triển hàng trăm năm nay nên đã tạo thành những giá trị văn hóa dân tộc mang đậm sắc thái bản địa, góp phần làm phong phú thêm giá trị và bản sắc văn hóa xứ nghệ nói riêng và của các dân tộc nói chung./.