Lễ hội Nguyễn Cảnh Hoan (huyện Đô Lương)

Lễ hội Đền thờ Thái phó Tấn Quốc công Nguyễn Cảnh Hoan có từ trên 400 năm nay và có đặc điểm riêng là cứ 10 năm được tổ chức một lần vào các ngày 14,15,16 tháng 3 âm lịch của các năm “Giáp”- (năm đứng đầu của mỗi can) như 1944, 1994, 2004, 2014... gọi là  “thập niên sự lễ” tại nhà thờ chính của dòng họ Nguyễn Cảnh ở xã Tràng Sơn (huyện Đô Lương). Mục đích của lễ hội là phát huy truyền thống “trung, cần, nhân, nghĩa, bảo quốc hộ dân” của ông cha, tổ tiên.