Lễ hội Đền Bạch Mã (Thanh Chương)

Lễ hội đền Bạch Mã là một trong những lễ hội lớn của vùng đất Thanh Chương (Nghệ An) vào ngày mồng 9, mồng 10 tháng Hai âm lịch hàng năm, với hàng vạn người dân và du khách thập phương nô nức về trẩy hội.


Ngoài phần lễ với lễ khai quang, lễ rước, lễ cáo yết, lễ tế thần, lễ bái tạ được tổ chức trang trọng, hàng vạn người dân và du khách thập phương tham gia phần hội với nhiều hoạt động văn hoá, thể thao sôi nổi và các trò chơi dân gian truyền thống như: Bóng đá, bóng chuyền, vật cù, ném còn, đập niêu, giao lưu văn hoá văn nghệ, thi người đẹp và xướng họa, bình thơ về Thần Bạch Mã.