Đình Võ Liệt (xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương)

Đình Võ Liệt nằm bên kia sông Lam, trên cánh đồng Rè, thuộc xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, cách thành phố Vinh 50km theo hướng Tây Bắc. Đình Võ Liệt trước đây có tên là Quán Hàng Tổng, do Hội Văn của Tổng Võ Liệt lập ra để thờ Khổng Tử và những người tiên hiền đậu đạt ở địa phương. Đình được xây dựng vào năm 1859 và đến năm 1860 thì hoàn thành, có quy mô lớn với diện tích là 346,8m2 và có kết cấu khá đặc biệt. Đình Võ Liệt không chỉ là di tích lịch sử văn hóa mà còn là di tích lịch sử cách mạng có vị trí quan trọng trong hệ thống di tích trên mảnh đất Nghệ Tĩnh. Nơi đây đã ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử tiêu biểu trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930-1931)… Đình Võ Liệt đã được Bộ Văn hóa Thông tin xếp hạng là di tích Lịch sử Văn hóa Quốc gia (Quyết định số 1288/ QĐ-VH), ngày 16/11/1988.