Đình Trung Cần (xã Nam Trung, huyện Nam Đàn)

Đình Trung Cần thuộc xã Nam Trung, huyện Nam Đàn, được xây dựng uy nghi với kiến trúc đẹp, độc đáo là dựa vào thần thế, nhân tài, vật lực và truyền thống lịch sử oai hùng của vùng đất Trung Cần xưa.

Đình Trung Cần được xây dựng vào năm 1781-1782 trên một dải đất cao ráo phong quang, quay hướng Nam. Đình gồm 5 gian, dài 30m, rộng 16m, có 6 vì với 24 cột lim, kết cấu kiểu tứ trụ. Hậu cung sau đình được xây dựng thêm từ triều Nguyễn, trên có biển gỗ khắc 3 chữ Hán đại tự “Đại thành miếu” (Miếu thờ Khổng tử). Ngoài ra, Đình còn làm nơi thờ các vị có công với nước nhà như Tống Tất Thắng, đậu tiến sĩ kho Kỷ Sửu – Đoan Khánh 1 (1505), làm quan đến Lại Bộ Thượng Thư, Nhập nội hành khiển, tướng Nghĩa quận công. Ông có công đi chinh phục giặc Sầm (Bồn Man) và giặc Chiêm Thành và mất ở quê nhà…