Sông Bùng - Lèn Hai Vai (Diễn Châu)

Sông Bùng, con sông lớn nhất huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An bây giờ, chỉ là đoạn cuối của nhiều sông nhỏ đất Đông Thành xưa, hợp lưu ở địa phận làng Thổ Ngọa, chảy qua thôn Phùng Xá, xã Tiên Lý (nay là xã Diễn Kỷ) rồi đổ ra cửa Vích – cửa Vạn. Từ sông Bùng, thuyền bè có thể theo kênh Mi ra sông Giát (Quỳnh Lưu), hoặc theo kênh Sắt vào sông Cấm (Nghi Lộc).

Lèn Hai Vai thuộc xã Diễn Minh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Lèn đá Hai Vai, đứng xa trông giống như một chàng dũng sĩ hiên ngang. Trong lèn Hai Vai, có nhiều hang động như: hang Thần Đồng, hang Cố Nguyên, hang Dơi, hang Khòm, hang Chuồn Chuồn, hang Cá Chép... Ngày nay, lèn Hai Vai vẫn còn giữ được nét cổ kính và gắn với nhiều sự tích. Có tích nói rằng, quan Khánh Lý Hầu Nguyễn Trung Ý, người Kẻ Dặm, làm quan nhà Lê, sau theo Tây Sơn. Khi Gia Long lên ngôi, ông không phục, về Lèn Hai Vai dạy học trong một hang đá. Nhiều học trò của ông thành tài, sau này, hang đó gọi tên là hang Thần Đồng.