Số/Ký hiệu: 34/TB-UBND
Ngày ban hành: 21/02/2020
Người ký: Chu Hữu Bằng
Trích yếu: Thông báo Kết luận của đồng chí Lê Ngọc Hoa, Phó chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về đánh giá tình hình ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2019
Nội dung: