Số/Ký hiệu: 504/STTTT-CNTT
Ngày ban hành: 01/04/2020
Người ký: Phan Nguyên Hào
Trích yếu: Công văn về việc cung cấp thông tin hỗ trợ ứng dụng các giải pháp CNTT trong giai đoạn thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
Nội dung: