Số/Ký hiệu: 3645/UBND-KSTT
Ngày ban hành: 11/06/2020
Người ký: Lê Ngọc Hoa
Trích yếu: Công văn về việc triển khai LGSP, kết nối hệ thống thu thập, đánh giá mức độ sử dụng dịch vụ công trực tuyến
Nội dung: Công văn về việc triển khai LGSP, kết nối hệ thống thu thập, đánh giá mức độ sử dụng dịch vụ công trực tuyến