Số/Ký hiệu: 158/PA03-Đ1
Ngày ban hành: 27/04/2020
Người ký: Đại tá Dương Đình Văn
Trích yếu: Công văn về việc nguy cơ mất an ninh, an toàn thông tin mạng khi sử dụng ứng dụng trực tuyến
Nội dung: Công văn về việc nguy cơ mất an ninh, an toàn thông tin mạng khi sử dụng ứng dụng trực tuyến