Số/Ký hiệu văn bản 2001/QĐ-UBND
Ngày ban hành Jun 24, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Ngọc Hoa
Trích yếu Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trụ sở làm việc Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Nghệ An tại xã Hưng Đông, TP Vinh
Nội dung Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trụ sở làm việc Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Nghệ An tại xã Hưng Đông, TP Vinh

Tài liệu đính kèm