Số/Ký hiệu văn bản 2153/QĐ-UBND
Ngày ban hành Jul 3, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Hồng Vinh
Trích yếu Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 2)Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm thương mại dịch vụ và Cửa hàng xăng dầu, tại Phường Vinh Tân, thành phố Vinh
Nội dung Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 2)Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm thương mại dịch vụ và Cửa hàng xăng dầu, tại Phường Vinh Tân, thành phố Vinh

Tài liệu đính kèm