Số/Ký hiệu văn bản 2157/QĐ-UBND
Ngày ban hành Jul 3, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Ngọc Hoa
Trích yếu Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500): Cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng tại xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên
Nội dung Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500): Cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng tại xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên

Tài liệu đính kèm