Số/Ký hiệu văn bản 1814/QĐ-UBND
Ngày ban hành Jun 9, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Hồng Vinh
Trích yếu Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 căn cứ hậu phương tại xã Đức Sơn, huyện Anh Sơn
Nội dung Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 căn cứ hậu phương tại xã Đức Sơn, huyện Anh Sơn

Tài liệu đính kèm