Số/Ký hiệu văn bản 2138/QĐ-UBND
Ngày ban hành Jul 2, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Ngọc Hoa
Trích yếu Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Vinh tại phường Trường Thi, thành phố Vinh
Nội dung Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Vinh tại phường Trường Thi, thành phố Vinh

Tài liệu đính kèm