Số/Ký hiệu văn bản 2000/QĐ-UBND
Ngày ban hành Jun 24, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Ngọc Hoa
Trích yếu Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Trụ sở làm việc, sản xuất cấu kiện bê tông, bê tông thương phẩm tại xã Hưng Đông, TP Vinh
Nội dung Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Trụ sở làm việc, sản xuất cấu kiện bê tông, bê tông thương phẩm tại xã Hưng Đông, TP Vinh

Tài liệu đính kèm