Số/Ký hiệu văn bản 1601/QĐ-UBND
Ngày ban hành May 25, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Hoàng Nghĩa Hiếu
Trích yếu Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trường phổ thông chất lượng cao Phượng Hoàng ở tại phường Hưng Dũng, TP Vinh (lần 3)
Nội dung Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trường phổ thông chất lượng cao Phượng Hoàng ở tại phường Hưng Dũng, TP Vinh (lần 3)

Tài liệu đính kèm