Số/Ký hiệu văn bản 2036/QĐ-UBND
Ngày ban hành Jun 25, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Hồng Vinh
Trích yếu Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 2) Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cửa hàng kinh doanh tổng hợp và cơ sở chiết nạp Gas tại phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai
Nội dung Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 2) Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cửa hàng kinh doanh tổng hợp và cơ sở chiết nạp Gas tại phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai

Tài liệu đính kèm