Số/Ký hiệu văn bản 2007/QĐ-UBND
Ngày ban hành Jun 24, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Ngọc Hoa
Trích yếu Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 xã Hưng Đông, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Nội dung Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 xã Hưng Đông, TP Vinh, tỉnh Nghệ An 

Tài liệu đính kèm