Ngày 17 tháng 9 năm 2019
 
 


Đẩy mạnh tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị


Xây dựng các phương án tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, công chức sau sắp xếp, sáp nhập


Đảng bộ Khối CCQ tỉnh cần tiếp tục xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, gắn với xây dựng cơ quan, đoàn thể cấp tỉnh vững mạnh


8 tỉnh Việt Nam – Lào ký kết biên bản ghi nhớ, thúc đẩy hợp tác phòng, chống ma túy


Lãnh đạo tỉnh tiếp xã giao Trưởng các đoàn đại biểu về dự Hội nghị giao ban phòng, chống ma túy 08 tỉnh Việt Nam - Lào

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KINH TẾ - CHÍNH TRỊ
Bộ Nội vụ làm việc với UBND tỉnh về việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hội, quỹ năm 2019

 
 
VĂN HÓA - XÃ HỘI
Các cơ quan, đơn vị tăng cường triển khai, hướng dẫn, giải quyết việc thực hiện sáp nhập, đổi tên xóm, khối, bản.

 
 
 
 
 
 
 
 
TIN HOẠT ĐỘNG SỞ, BAN, NGÀNH
Skip portletPortlet Menu
Hội nghị đánh giá tình hình chế biến, xuất khẩu gỗ, lâm sản trong cả nước những tháng đầu năm 2019 và các giải pháp thúc đẩy chế biến, xuất khẩu gỗ, lâm sản trong thời gian tới

 
 
TIN HOẠT ĐỘNG HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ
Skip portletPortlet Menu
Bộ chỉ huy Biên phòng Quảng Bình thăm hỏi, hỗ trợ 2 gia đình có thuyền viên tử vong trên biển

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN, HƯỚNG DẪN PHÁP LUẬT, CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH
Skip portletPortlet Menu
 

 
Thông tin quảng bá
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Giới thiệu
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
 
TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Skip portletPortlet Menu
 
Văn bản được gửi qua mạng giữa các đơn vị
Skip portletPortlet Menu
 
 
Dân hỏi - CQCN trả lời
Skip portletPortlet Menu
Nghệ An chuẩn bị sẵn sàng cho năm học mới 2019 2020

Xem tiếp...

 
 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An