Ngày 19 tháng 7 năm 2019
 
 


Huyện Nghi Lộc: Công tác đào tạo cán bộ cần gắn với công tác tư tưởng tạo sự thống nhất trong mọi hành động của cán bộ, đảng viên


Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với lãnh đạo các Ban và Văn phòng Tỉnh uỷ


Thường trục Tỉnh ủy làm việc với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể


Xử lý các vấn đề trên nguyên tắc bình đẳng, công bằng, theo quy định pháp luật, tôn trọng tín ngưỡng tôn giáo


Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KINH TẾ - CHÍNH TRỊ
Đoàn Đại biểu Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại Thành phố Hồ Chí Minh và Báo Doanh nhân Sài Gòn chào xã giao lãnh đạo tỉnh

 
 
VĂN HÓA - XÃ HỘI
Ban hành 15 văn bản QPPL trong tháng 6/2019

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIN HOẠT ĐỘNG SỞ, BAN, NGÀNH
Skip portletPortlet Menu
Chi ủy tổ chức học tập quán triệt các nội dung Hội nghị TW 10 khóa XII, Nghị quyết số 35-NQ/TW và Thông báo số 55-TB/TW của Bộ Chính trị

 
 
TIN HOẠT ĐỘNG HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ
Skip portletPortlet Menu
Con Cuông tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội Khoá XII

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN, HƯỚNG DẪN PHÁP LUẬT, CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH
Skip portletPortlet Menu
 

 
Thông tin quảng bá
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Giới thiệu
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Skip portletPortlet Menu
 
Văn bản được gửi qua mạng giữa các đơn vị
Skip portletPortlet Menu
 
 
Dân hỏi - CQCN trả lời
Skip portletPortlet Menu
Tăng cường phòng ngừa tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục

Xem tiếp...

 
THÔNG BÁO
Skip portletPortlet Menu
 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu