Giới thiệu
Skip portletPortlet Menu
 
du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
địa chỉ cần biết
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
DU LỊCH CỬA LÒ
Skip portletPortlet Menu
 
Tổ chức các hoạt động du lịch Cửa Lò năm 2021

Tổ chức các hoạt động du lịch Cửa Lò năm 2021 nhằm thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm xã hội toàn tỉnh năm 2021 đạt ở mức trên 9% trở lên; trong đó Cửa Lò đón và phục vụ 3 triệu 150 ngàn lượt khách, tăng 42,5% so với năm 2020. Trong đó 1 triệu 610 ngàn lượt khách lưu trú, tăng 46% so với năm 2020; doanh thu du lịch đạt 3360 tỷ đồng, tăng 47,7% so với năm 2020.

Tin hoạt động