Ngày 12 tháng 5 năm 2021
 
67/KH-UBND Kế hoạch về tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2020

Số/Ký hiệu văn bản 67/KH-UBND
Ngày ban hành Feb 7, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Hồng Vinh
Trích yếu Kế hoạch về tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2020
Nội dung Kế hoạch về tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2020

Tài liệu đính kèm  
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An