Ngày 28 tháng 1 năm 2021
 
GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
CHIẾN LƯỢC, ĐỊNH HƯỚNG, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
3447/QĐ-UBND 15/05/2016 Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Con Cuông- tỉnh Nghệ An đến năm 2035 Tải về
4331/QĐ-UBND 12/09/2016 Quyết định về việc phê duyệt Đề án cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020 Tải về
10/2015/QĐ-UBND 27/01/2015 Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2020, tính tới năm 2030 Tải về
4454/QĐ-UBND 01/10/2015 Quyết định phê duyệt Quy hoạch thủy lợi các huyện miền núi thượng nguồn sông Cả đến năm 2030 Tải về
166/2015/NQ-HĐND 10/07/2015 Nghị quyết về chính sách khuyến khích hỗ trợ trong xây dựng nông thôn mới tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2015-2020 Tải về
179/2015/NQ-HĐND 10/07/2015 Nghị quyết quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tải về
3396/QĐ-UBND 08/06/2015 Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển sản xuất ngành nông nghiệp tỉnh Nghệ An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Tải về
4210/QĐ-UBND 21/09/2015 Quyết định về việc ban hành "Đề án phát triển y tế miền Tây tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2020" Tải về
789/QĐ-UBND 03/03/2017 Ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Nghệ An chung sức xây dựng Nông thôn mới" giai đoạn 2016-2020 Tải về
5721/QĐ-UBND 07/12/2015 Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thị xã Hoàng Mai đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030 Tải về
5223/QĐ-UBND 09/11/2015 Quy hoạch vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Tải về
620/QĐ-TTg 05/12/2015 Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An đến năm 2020 Tải về
5222/QĐ-UBND 09/11/2015 Đề án đào tạo nghề cho người lao động gắn với giải quyết việc làm và phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020 Tải về
4211/QĐ-UBND 21/09/2015 Về việc ban hành Đề án Xây dựng phát triển Y tế kỹ thuật cao để Thành phố Vinh trở thành trung tâm y tế khu vực Bắc Trung Bộ giai đoạn 2015-2020 Tải về
4454/QĐ-UBND 01/10/2015 Về việc phê duyệt Đề án Phát triển nuôi trồng thủy sản trên hồ chứa thủy lợi, thủy điện tỉnh Nghệ An đến năm 2020 Tải về
4331/QĐ-UBND 07/09/2016 Quyết định về việc phê duyệt Đề án cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020 Tải về
08/2015/QĐ-UBND 22/01/2015 Quyết định ban hành quy định một số chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 đến năm 2020 Tải về
7184/QĐ-UBND 22/12/2014 Quyết định phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở hạ tầng trọng yếu trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020 thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo Tải về
7343/QĐ-UBND 25/12/2014 Quyết định về việc phê duyệt Đề án: "Phát triển Nghệ An thành trung tâm Khoa học và Công nghệ vùng Bắc Trung Bộ, giai đoạn 2015-2020" Tải về
7218/QĐ-UBND-ĐT 23/12/2014 Quyết định về việc phê duyệt Đề án quy hoạch hệ thống tượng đài, tranh hoành tráng tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2014- 2030 Tải về
7212/QĐ-UBND 22/12/2014 Quyết định phê duyệt Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý ngành Y tế tỉnh Nghệ An (giai đoạn 2014-2017 có tính đến năm 2020) Tải về
<<  <  ...  6  7  8  9  10  >  >>  
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An