Ngày 28 tháng 1 năm 2021
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Những điểm nổi bật của Nghị định 137/CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo

Xem tiếp...

 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh
 
Tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh (20/11/2020 06:15 PM)

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 632/KH-UBND ngày 11/11/2020 về việc tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh.

Việc ban hành kế hoạch nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, các lực lượng chức năng trong công tác quản lý, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời, hiệu quả các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử; từng bước hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động thương mại điện tử. Đồng thời, góp phần làm trong sạch môi trường kinh doanh, tạo niềm tin cho người tiêu dùng, thúc đẩy thương mại điện tử phát triển bền vững.

Tại kế hoạch, UBND tỉnh đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp cần tập trung thực hiện. Đó là, tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật của các thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã được quy định tại Nghị định số 52/2013/NĐ-CP của Chính phủ về thương mại điện tử. Đồng thời, các sở, ngành, đơn vị tăng cường rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật nhằm khắc phục những bất cập, kẽ hở để hoàn thiện cơ chế, chính sách trong hoạt động thương mại điện tử. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về thương mại điện tử, về các hành vi, thủ đoạn buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử.

Bên cạnh đó, cần chú trọng nghiên cứu, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị công nghệ thông tin, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, thường xuyên bổ sung kiến thức nghiệp vụ, cập nhật các xu hướng phát triển công nghệ thông tin, nền tảng công nghệ mới cho các lực lượng chức năng đáp ứng yêu cầu, nâng cao hiệu quả đấu tranh, phòng, chống các đối tượng sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại điện tử.

Tăng cường công tác hợp tác quốc tế đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan để phối hợp điều tra, xử lý đối với các tên miền, các website, mạng xã hội đối tượng ở nước ngoài và đối tượng sử dụng dịch vụ trên không gian mạng do nước ngoài cung cấp xuyên biên giới để thực hiện hoạt động thương mại điện tử vi phạm pháp luật nước Việt Nam; khen thưởng kịp thời đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chống buôn lậu, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử; phát hiện, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân có hành vi bao che, tiếp tay, bảo kê cho các đối tượng lợi dụng hoạt động thương mại điện tử để vi phạm pháp luật.

Để thực hiện tốt công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp và các sở, ngành liên quan để rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động cấp phép, thanh tra, kiểm tra, xử lý về lĩnh vực thương mại điện tử; kịp thời phát hiện những bất cập, kẽ hở, chồng chéo để thống nhất, kiến nghị, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo nâng cao hệ thống quản lý, giám sát tốt lĩnh vực thương mại điện tử.

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị xây dựng kế hoạch, các cơ chế phối hợp, bố trí nguồn lực để triển khai thực hiện đúng mục đích, yêu cầu, nội dung, nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch.

UBND các huyện, thành phố, thị xã bám sát chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại điện tử, triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch.

UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội, các hiệp hội ngành nghề liên quan phát huy vai trò giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật đối với các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh có hoạt động thương mại điện tử; đẩy mạnh truyền thông, phổ biến kiến thức cho nhân dân về các quy định có liên quan đến hoạt động thương mại điện tử…

T.H (tổng hợp)

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An