Ngày 17 tháng 4 năm 2021
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Lộ trình thực hiện tiêm vắc xin Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Xem tiếp...

 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Danh sách 85 người trúng cử Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An, khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016 tại các đơn vị bầu cử:

Đơn vị bầu cử số 01:

1, Ông: Nguyễn Quang Trạch, được 96.512 phiếu, đạt 82,46 % số phiếu hợp lệ

2, Ông: Hồ sỹ Hải, được 93.860 phiếu, đạt 80,20 % số phiếu hợp lệ

3, Ông: Huỳnh Thanh Điền, được 88.455 phiếu, đạt 75,58 % số phiếu hợp lệ

4, Ông: Nguyễn Hữu Trường, được 78.676 phiếu, đạt 67,22 % số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 02:

1, Ông: Hồ Phúc Hợp, được 84.392 phiếu, đạt 84,38 % số phiếu hợp lệ

2, Ông: Nguyễn Như Khôi, được 81.744 phiếu, đạt 81,74 % số phiếu hợp lệ

3, Ông: Nguyễn Đình Minh, được 75.608 phiếu, đạt 75,60 % số phiếu hợp lệ

4, Ông: Phạm Anh Tuấn, được 63.768 phiếu, đạt 63,76 % số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 03:

1, Ông: Phan Văn Tuyên, được 69.458 phiếu, đạt 80,93 % số phiếu hợp lệ

2, Bà: Nguyễn Thị Phước, được 66.608 phiếu, đạt 77,61 % số phiếu hợp lệ

3, Ông: Tăng Tiến Huỳnh, được 63.860 phiếu, đạt 74,41 % số phiếu hợp lệ

4, Ông: Võ Duy Việt, được 58.290 phiếu, đạt 67,92 % số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 04:

1, Ông: Thái Thanh Quý, được 47.435 phiếu, đạt 80,72 % số phiếu hợp lệ

2, Ông: Trương Văn Hiền, được 43.137 phiếu, đạt 73,40 % số phiếu hợp lệ

3, Ông: Hoàng Xuân Trường, được 36.915 phiếu, đạt 62,82 % số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 05:

1, Ông: Lê Văn Cầm, được 66.150 phiếu, đạt 83,09 % số phiếu hợp lệ

2, Ông: Trần Quốc Chung, được 64.087 phiếu, đạt 80,50 % số phiếu hợp lệ

3, Ông: Nguyễn Đăng Điền, được 61.198 phiếu, đạt 76,87 % số phiếu hợp lệ

4, Ông: Bùi Đình Long, được 53.003 phiếu, đạt 66,58 % số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 06:

1, Ông: Phan Đình Trạc, được 77.548 phiếu, đạt 87,83 % số phiếu hợp lệ

2, Ông: Nguyễn Huy Cương, được 69.658 phiếu, đạt 78,89 % số phiếu hợp lệ

3, Bà: Lê Thị Nhan, được 59.119 phiếu, đạt 66,95 % số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 07:

1, Bà: Nguyễn Thị Kim Chi, được 64.502 phiếu, đạt 81,38 % số phiếu hợp lệ

2, Ông: Phan Thế Phương, được 63.696 phiếu, đạt 80,36 % số phiếu hợp lệ

3, Ông: Nguyễn Xuân Sơn, được 59.699 phiếu, đạt 75,32 % số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 08:

1, Ông: Lê Phúc Ân, được 36.108 phiếu, đạt 85,20 % số phiếu hợp lệ

2, Bà: Đinh Thị Lệ Thanh, được 31.286 phiếu, đạt 73,82 % số phiếu hợp lệ

3, Bà: Phạm Thị Thanh Hiền, được 30.964 phiếu, đạt 73,06 % số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 09:

1, Ông: Cao Thanh Long, được 68.839 phiếu, đạt 88,51 % số phiếu hợp lệ

2, Ông: Trần Công Dương, được 61.998 phiếu, đạt 79,72 % số phiếu hợp lệ

3, Ông: Nguyễn Văn Thông, được 59.486 phiếu, đạt 76,49 % số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 10:

1, Ông: Lang Văn Chiến, được 32.089 phiếu, đạt 89,71 % số phiếu hợp lệ

2, Ông: Kim Văn Duyên, được 27.837 phiếu, đạt 77,82 % số phiếu hợp lệ

3, Ông: Nguyễn Sỹ Hội, được 27.266 phiếu, đạt 76,23 % số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 11:


1, Ông: Lữ Đình Thi, được 37.625 phiếu, đạt 90,41 % số phiếu hợp lệ

2, Ông: Lô Xuân Vinh, được 30.495 phiếu, đạt 73,28 % số phiếu hợp lệ

3, Ông: Đinh Ngọc Văn, được 28.902 phiếu, đạt 69,45 % số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 12:


1, Bà: Vũ Thị Thanh Hương, được 71.554 phiếu, đạt 84,64 % số phiếu hợp lệ

2, Ông: Đinh Viết Hồng, được 66.928 phiếu, đạt 79,17 % số phiếu hợp lệ

3, Bà: Lô Thị Phượng, được 57.033 phiếu, đạt 67,46 % số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 13:

1, Bà: Cụt Thị Nguyệt, được 33.311 phiếu, đạt 88,37 % số phiếu hợp lệ.

2, Ông: Nguyễn Xuân Lâm, được 32.090 phiếu, đạt 85,13 % số phiếu hợp lệ.

3, Ông: Lầu Bá Chày, được 27.100 phiếu, đạt 71,89 % số phiếu hợp lệ.

Đơn vị bầu cử số 14:

1, Ông: Lương Thanh Hải, được 38.568 phiếu, đạt 92,87 % số phiếu hợp lệ

2, Ông: Lữ Kim Duyên, được 37.290 phiếu, đạt 89,80 % số phiếu hợp lệ

3, Ông: Moong Văn Hợi, được 36.730 phiếu, đạt 88,45 % số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 15:

1, Ông: Vi Xuân Giáp, được 38.360 phiếu, đạt 88,37 % số phiếu hợp lệ

2, Ông: Thái Văn Hằng, được 37.252 phiếu, đạt 85,82 % số phiếu hợp lệ

3, Bà: Vi Thị Khằm, được 30.987 phiếu, đạt 71,39 % số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 16:

1, Ông: Nguyễn Xuân Đường, được 56.181 phiếu, đạt 86,86 % số phiếu hợp lệ

2, Ông: Nguyễn Văn Huy, được 51.219 phiếu, đạt 79,18 % số phiếu hợp lệ

3, Ông: Lê Văn Trí, được 41.824 phiếu, đạt 64,66% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 17:

1, Ông: Trương Hồng Phúc, được 104.211 phiếu, đạt 88,53 % số phiếu hợp lệ

2, Ông: Phạm Tiến Dũng, được 102.807 phiếu, đạt 87,34 % số phiếu hợp lệ

3, Ông: Nguyễn Hữu Lậm, được 98.909 phiếu, đạt 84,03 % số phiếu hợp lệ

4, Bà: Thái Thị An Chung, được 97.322 phiếu, đạt 82,68 % số phiếu hợp lệ

5, Ông: Trần Doãn Quý, được 82.390 phiếu, đạt 70,0 % số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 18:

1, Ông: Trần Văn Mão, được 62.879 phiếu, đạt 83,98 % số phiếu hợp lệ

2, Bà: Nguyễn Thị Quỳnh Nga, được 57.762 phiếu, đạt 77,14 % số phiếu hợp lệ

3, Ông: Hồ Ngọc Sỹ, được 54.643 phiếu, đạt 72,98 % số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 19:

1, Ông: Lê Quang Đạt, được 61.607 phiếu, đạt 88,78 % số phiếu hợp lệ

2, Bà: Lê Thị Tám, được 51.049 phiếu, đạt 73,57 % số phiếu hợp lệ

3, Ông: Nguyễn Văn Độ, được 50.611 phiếu, đạt 72,93 % số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 20:

1, Ông: Nguyễn Ngọc Nguyên, được 81.737 phiếu, đạt 83,92 % số phiếu hợp lệ

2, Ông: Trần Văn Sinh, được 77.555 phiếu, đạt 79,63 % số phiếu hợp lệ

3, Ông: Nguyễn Chí Nhâm, được 75.128 phiếu, đạt 77,13 % số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 21:

1, Ông: Hoàng Quốc Hào, được 99.985 phiếu, đạt 84,48 % số phiếu hợp lệ

2, Ông: Hoàng Viết Đường, được 98.109 phiếu, đạt 82,90 % số phiếu hợp lệ

3, Ông: Nguyễn Bằng Toàn, được 97.951 phiếu, đạt 82,76 % số phiếu hợp lệ

4, Ông: Phạm Văn Tấn, được 90.730 phiếu, đạt 76,66 % số phiếu hợp lệ

5, Bà Đinh Thị An Phong, được 89.926 phiếu, đạt 75,98 % số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 22:

1, Ông: Lê Minh Thông, được 28.414 phiếu, đạt 88,66 % số phiếu hợp lệ

2, Ông: Lê Xuân Đại, được 23.725 phiếu, đạt 74,03 % số phiếu hợp lệ

3, Ông: Lê Thanh Ty, được 19.870 phiếu, đạt 62,00 % số phiếu hợp lệ


Đơn vị bầu cử số 23:

1, Bà: Cao Thị Hiền, được 57.534 phiếu, đạt 81,95% số phiếu hợp lệ

2, Ông: Trần Xuân Trung, được 54.285 phiếu, đạt 77,32 % số phiếu hợp lệ

3, Ông: Võ Viết Thanh, được 49.404 phiếu, đạt 70,37 % số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 24:

1, Ông: Hồ Đức Phớc, được 83.218 phiếu, đạt 82,23 % số phiếu hợp lệ

2, Bà: Tôn Thị Cẩm Hà, được 70.863 phiếu, đạt 70,02 % số phiếu hợp lệ

3, Ông: Nguyễn Trọng Tài, được 68.965 phiếu, đạt 68,15 % số phiếu hợp lệ

4, Ông: Đỗ Đình Quang, được 66.998 phiếu, đạt 66,21 % số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 25:

1, Ông: Nguyễn Xuân Sinh, được 100.978 phiếu, đạt 82,02 % số phiếu hợp lệ

2, Ông: Trần Hồng Châu, được 98.015 phiếu, đạt 79,61 % số phiếu hợp lệ

3, Ông: Nguyễn Đình Hòa, được 97.003 phiếu, đạt 78,79 % số phiếu hợp lệ

4, Ông: Hồ Quang Thành, được 81.670 phiếu, đạt 66,34 % số phiếu hợp lệ

(Ban biên tập truyenhinhnghean.vn)
 
 |  Đầu trang

 
<<   <  1  >  >>  
 
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An