Ngày 17 tháng 4 năm 2021
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Lộ trình thực hiện tiêm vắc xin Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Xem tiếp...

 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Danh sách 91 người trúng cử Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 tại các đơn vị bầu cử:


* Đơn vị bầu cử số 01: gồm 13 phường, xã Thành phố Vinh

1. Nguyễn Thị Thu Hường, được 95. 714 phiếu, đạt 78,48% số phiếu hợp lệ

2. Nguyễn Đình Hòa, được 94.807 phiếu, đạt 77,74% số phiếu hợp lệ

3. Hoàng Thanh Bình, được 94.176 phiếu, đạt 77,22% số phiếu hợp lệ

4. Trần Thanh Thủy, được 92.113 phiếu đạt 75,53% số phiếu hợp lệ

5. Cao Tiến Trung, được 87.793 phiếu đạt 71,99% số phiếu hợp lệ


* Đơn vị bầu cử số 02: gồm 12 phường, xã TP Vinh

1. Nguyễn Văn Lư được 77.971 phiếu, đạt 75,61% số phiếu hợp lệ

2. Nguyễn Đăng Điền được 73.755 phiếu, đạt 71,52% số phiếu hợp lệ

3. Phạm Thị Hồng Toan 72.623 phiếu, đạt 70,42% số phiếu hợp lệ

4. Ngô Thị Thu Hiền 66.284 phiếu, đạt 64,27% số phiếu hợp lệ


* Đơn vị bầu cử số 03: gồm 16 xã thuộc huyện Quỳnh Lưu

1. Nguyễn Tử Phương 61.277 phiếu, đạt 77,54% số phiếu hợp lệ

2. Nguyễn Như Khôi 59.375 phiếu, đạt 75,13% số phiếu hợp lệ

3. Tô Văn Thu 56.548 phiếu, đạt 71,56% số phiếu hợp lệ


* Đơn vị bầu cử số 04: gồm 16 xã và 1 thị trấn thuộc huyện Quỳnh Lưu

1. Lê Đức Cường 72.484 phiếu, đạt 81,28% số phiếu hợp lệ

2. Nguyễn Lương Hồng  72.367 phiếu đạt 81,15 % số phiếu hợp lệ

3. Nguyễn Hữu Lậm 69.048 phiếu đạt 77,42 % số phiếu hợp lệ

4. Bành Hồng Hiển 63.223 phiếu đạt 63223 đạt 70,89 % số phiếu hợp lệ


* Đơn vị bầu cử số 05: gồm 21 xã và 1 thị trấn thuộc huyện Yên Thành

1. Nguyễn Văn Đệ 74.502 phiếu đạt 77,96  % số phiếu hợp lệ

 2. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa 74.105 phiếu đạt 77,55 % số phiếu hợp lệ

3. Thái Văn Thành 70.994 phiếu đạt 74,29  % số phiếu hợp lệ

4. Lê Bá Hùng 67.598 phiếu đạt 70,74% số phiếu hợp lệ


* Đơn vị bầu cử số 06: gồm 17 xã thuộc huyện Yên Thành

1. Nguyễn Đình Hùng 53.000 phiếu đạt 84,18% số phiếu hợp lệ

2. Vương Quang Minh 48.493 phiếu đạt 77,02% số phiếu hợp lệ

3. Hoàng Quốc Hào 46.856 phiếu đạt  74,42% số phiếu hợp lệ


* Đơn vị bầu cử số 07: gồm 19 xã và 1 thị trấn thuộc huyện Diễn Châu

1. Cao Thị Hiền 72.918 số phiếu, đạt  79,35% số phiếu hợp lệ

2. Nguyễn Công Lực 71.380 số phiếu, đạt 77,67% số phiếu hợp lệ

3. Cao Thị Thúy  69.436 số phiếu, đạt 75,56%  số phiếu hợp lệ

4. Tôn Mạnh 63.702 số phiếu, đạt 69,32% số phiếu hợp lệ


* Đơn vị bầu cử số 08: gồm 19 xã thuộc huyện Diễn Châu

1, Nguyễn Xuân Hải 90.321 phiếu, đạt 86,08 % số phiếu hợp lệ
2.Nguyễn Thị Thành An, 89.642 phiếu, đạt 85,43 % số phiếu hợp lệ

3. Hoàng Lân, 88.285 phiếu, đạt 84,14% số phiếu hợp lệ


* Đơn vị bầu cử số 09: gồm 19 xã và 1 thị trấn thuộc huyện Thanh Chương

1. Lê Ngọc Hoa, 68.326 phiếu, đạt 89,73 % số phiếu hợp lệ
2. Nguyễn Hữu Vinh, 67.238 phiếu, đạt 88,30 % số phiếu hợp lệ
3. Trần Kim Lộc được 62.588 phiếu, đạt 82,19 % số phiếu hợp lệ

4. Đinh Thị Hòa được 61.139 phiếu, đạt 80,29 % số phiếu hợp lệ


* Đơn vị bầu cử số 10: gồm 20 xã thuộc huyện Thanh Chương

1. Trần Đình Toàn, được 68.813 phiếu, đạt 84,71 % số phiếu hợp lệ
2, Trương Văn Hùng, được 63.162 phiếu, đạt 77,75 % số phiếu hợp lệ

3. Hồ Đình Trung được 61.189 phiếu, đạt 75,32% số phiếu hợp lệ


* Đơn vị bầu cử số 11: gồm 24 xã và 1 thị trấn thuộc huyện Nghĩa Đàn

1, Lê Xuân Đại, được 70.212 phiếu, đạt 82,04 % số phiếu hợp lệ
2, Phan Thị Hoan, được 67.365 phiếu, đạt 78,72 % số phiếu hợp lệ

3, Lê Thị Vinh, được 66.511 phiếu, đạt 77,72 % số phiếu hợp lệ


* Đơn vị bầu cử số 12: gồm 10 phường thuộc Thị xã Thái Hòa

1Trần Văn Hùng  được 38.691 phiếu, đạt 83,76 % số phiếu hợp lệ
2, Phan Thị Thanh Thủy, được 37.371 phiếu, đạt 80,90 % số phiếu hợp lệ

3, Võ Duy Việt, được 34.149 phiếu, đạt 73,92 % số phiếu hợp lệ


* Đơn vị bầu cử số 13: gồm 20 xã và 1 thị trấn thuộc huyện Quỳ Hợp

1, Võ Thị Minh Sinh, được 79.308 phiếu, đạt 92.24 % số phiếu hợp lệ.
2, Nguyễn Đình Minh, được 72.110 phiếu, đạt 83,86 % số phiếu hợp lệ.

3, Nguyễn Giang Hoài, được 71.560 phiếu, đạt 83,22 % số phiếu hợp lệ.


* Đơn vị bầu cử số 14: gồm 11 xã và 1 thị trấn thuộc huyện Quỳ Châu

1, Lang Văn Chiến, được 36.353 phiếu, đạt 93,58 % số phiếu hợp lệ
2, Phan Đức Đồng, được 33.405 phiếu, đạt 85,99 % số phiếu hợp lệ

3, Lục Thị Liên, được 30.168 phiếu, đạt 77,66 % số phiếu hợp lệ


* Đơn vị bầu cử số 15: gồm 13 xã và 1 thị trấn thuộc huyện Quế Phong

1, Lữ Đình Thi, được 40.477 phiếu, đạt 91,09 % số phiếu hợp lệ
2, Lô Thị Kim Ngân, được 37.972 phiếu, đạt 85,45 % số phiếu hợp lệ

3, Lữ Thị Thìn, được 36.831 phiếu, đạt 82,89 % số phiếu hợp lệ


*Đơn vị bầu cử số 16: gồm 17 xã và 1 thị trấn thuộc huyện Tương Dương

1, Lương Thanh Hải, được 43.168 phiếu, đạt 95,66 % số phiếu hợp lệ
2, Nguyễn Văn Hải, được 42.357 phiếu, đạt 93,86 % số phiếu hợp lệ

3, Lô Đình Xuyên, được 39.766 phiếu, đạt 88,12% số phiếu hợp lệ


* Đơn vị bầu cử số 17: gồm 20 xã và 1 thị trấn thuộc huyện Kỳ Sơn
1, Nguyễn Hữu Cầu, được 39.301 phiếu, đạt 91,90 % số phiếu hợp lệ
2, Vi Hòe, được 39.273 phiếu, đạt 91,83 % số phiếu hợp lệ

3, Lầu Bá Chày, được 35.194 phiếu, đạt 82,29 % số phiếu hợp lệ


* Đơn vị bầu cử số 18: gồm 12 xã và 1 thị trấn thuộc huyện Con Cuông

1, Vi Văn Sơn, được 42.995 phiếu, đạt 93,94 % số phiếu hợp lệ
2, Nguyễn Văn Thông, được 35.929 phiếu, đạt 78,50 % số phiếu hợp lệ

3, Vi Thị Xuyến, được 32.230 phiếu, đạt 70,42 % số phiếu hợp lệ


* Đơn vị bầu cử số 19: gồm 20 xã và 1 thị trấn thuộc huyện Anh Sơn
1, Nguyễn Văn Độ, được 65.140 phiếu, đạt 89,79 % số phiếu hợp lệ
2. Lê Hồng Vinh, được 59.969 phiếu, đạt 82,66 % số phiếu hợp lệ

3, Đặng Thanh Tùng, được 58.369 phiếu, đạt 80,45 % số phiếu hợp lệ


* Đơn vị bầu cử số 20: gồm 22 xã và 1 thị trấn thuộc huyện Hưng Nguyên

1. Hoàng Văn Phi, được 61.679 phiếu, đạt 82,06 % số phiếu hợp lệ
2, Hoàng Nghĩa Hiếu, được 56.218phiếu, đạt 74,79 % số phiếu hợp lệ

3, Nguyễn Như Mai, được 51.726 phiếu, đạt 68,82 % số phiếu hợp lệ


* Đơn vị bầu cử số 21: gồm 32 xã và 1 thị trấn thuộc huyện Đô Lương
1, Hoàng Viết Đường, được 106.264 phiếu, đạt 84,87 % số phiếu hợp lệ
2, Nguyễn Thị Lan, được 104.280 phiếu, đạt 83,28 % số phiếu hợp lệ
3, Ngọc Kim Nam, được 101.086 phiếu, đạt 80,73 % số phiếu hợp lệ
4, Lê Đình Lý, được 92.264 phiếu, đạt 73,68 % số phiếu hợp lệ

5, Trương Công Thảo, được 90.266 phiếu, đạt 72,09 % số phiếu hợp lệ


* Đơn vị bầu cử số 22: gồm 29 xã và 1 thị trấn thuộc huyện Nghi Lộc

1, Đặng Quang Hồng, được 99.875 phiếu, đạt 81,49 % số phiếu hợp lệ
2. Đinh Thị An Phong, được 98.717 phiếu, đạt 80,54 % số phiếu hợp lệ

3, Bùi Đình Long, được 97.912 phiếu, đạt 79,89 % số phiếu hợp lệ

4. Nguyễn Thị Nhung, được 97.794 phiếu, đạt 79,79 % số phiếu hợp lệ

5. Trần Xuân Quang, được 97.240 phiếu, đạt 79,34% số phiếu hợp lệ


* Đơn vị bầu cử số 23: gồm 23 xã và 1 thị trấn thuộc huyện Nam Đàn

1, Nguyễn Xuân Đường, được 94.838 phiếu, đạt 90,56% số phiếu hợp lệ
2, Trần Văn Hường, được 90.116 phiếu, đạt 86,05 % số phiếu hợp lệ
3, Nguyễn Thị Kim Chi, được 89.078 phiếu, đạt 85,06 % số phiếu hợp lệ

4, Hoàng Nghĩa Hùng, được 88.878 phiếu, đạt 84,87 % số phiếu hợp lệ


* Đơn vị bầu cử số 24: gồm 21 xã và 1 thị trấn thuộc huyện Tân Kỳ

1, Phạm Văn Hóa, được 71.903 phiếu, đạt 82,27 % số phiếu hợp lệ
2, Thái Thị An Chung, được 71.279 phiếu, đạt 81,55 % số phiếu hợp lệ
3, Tăng Ngọc Tuấn, được 65.566 phiếu, đạt 75,02 % số phiếu hợp lệ

4, Lang Thị Hoài, được 64.233 phiếu, đạt 73,49 % số phiếu hợp lệ


* Đơn vị bầu cử số 25: gồm 7 phường thuộc Thị xã Cửa Lò

1, Nguyễn Xuân Sơn, được 32.548 phiếu, đạt 93,56 % số phiếu hợp lệ
2, Nguyễn Thị Dung, được 32.448 phiếu, đạt 93,27 % số phiếu hợp lệ
3, Nguyễn Mạnh Cường, được 31.305 phiếu, đạt 89,98 % số phiếu hợp lệ


* Đơn vị bầu cử số 26: gồm 10 phường thuộc Thị xã Hoàng Mai

1, Nguyễn Hữu Tuy, được 60.440 phiếu, đạt 87,87 % số phiếu hợp lệ
2, Hồ Phúc Hợp, được 58.338 phiếu, đạt 84,81 % số phiếu hợp lệ
3, Trần Duy Ngoãn, được 52.166 phiếu, đạt 75,84 % số phiếu hợp lệ


 

 
 |  Đầu trang

 
<<   <  1  >  >>  
 
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An