Ngày 28 tháng 1 năm 2021
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Những điểm nổi bật của Nghị định 137/CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo

Xem tiếp...

 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV nhiệm kỳ 2016 - 2021 tỉnh Nghệ An
 
Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV nhiệm kỳ 2016 - 2021 tỉnh Nghệ An (16/06/2016 02:47 PM)

Danh sách 13 người trúng cử Quốc hội khóa XIV của tỉnh Nghệ An theo từng đơn vị bầu cử:


Đơn vị bầu cử số 01:

1, Ông Nguyễn Hữu Cầu, được 301.858 phiếu , đạt 90,36% số phiếu hợp lệ

2, Ông Lê Quang Huy, được 286.458 phiếu, đạt 85,75 % số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 02:

1, Bà Nguyễn Thị Thảo, được 315.186 phiếu, đạt 80,47 % số phiếu hợp lệ

2, Ông Mong Văn Tình, được 246.443 phiếu, đạt 62,92 % số phiếu hợp lệ

3, Ông Phan Đình Trạc, được phiếu 347.194, đạt 88,65% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 03:

1, Ông Nguyễn Sỹ Hội, được 323.281 phiếu, đạt 80,31% số phiếu hợp lệ

2, Bà Hoàng Thị Thu Trang, được 308.949 phiếu, đạt 76,75% số phiếu hợp lệ

3, Ông Nguyễn Đắc Vinh, được 324.788 phiếu, đạt 80,69% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 04:

1, Ông Trần Văn Mão, được 463.363 phiếu, đạt 81,14% số phiếu hợp lệ

2, Ông Hồ Đức Phớc, được 499.117 phiếu, đạt 87,40% số phiếu hợp lệ

3, Bà Đinh Thị Kiều Trinh, được 386.729 phiếu, đạt 67,72% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử số 05:

1. Bà Nguyễn Vân Chi, được 311.541 phiếu, đạt 86,36% số phiếu hợp lệ

2. Ông Nguyễn Thanh Hiền, được 269.836 phiếu, đạt 74,80% số phiếu hợp lệ

 

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  >  >>
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An