Ngày 17 tháng 1 năm 2021
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Nghệ An: Gỡ khó cho công tác xuất khẩu lao động do ảnh hưởng dịch Covid-19

Xem tiếp...

 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2020
 
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2020 (28/02/2020 07:54 AM)

TÌNH HÌNH KINH TẾ – XÃ HỘI THÁNG 02 NĂM 2020 TỈNH NGHỆ AN

 

1. Sản xuất nông nghiệp

Tháng 02/2020, sản xuất nông nghiệp chủ yếu tập trung thu hoạch các cây trồng vụ Đông, đồng thời tiến hành sản xuất vụ xuân 2020 nhằm đảm bảo đúng tiến độ của lịch thời vụ.

a. Trồng trọt:

Sản xuất vụ đông: Tổng diện tích gieo trồng cây vụ Đông toàn tỉnh ước đạt 40.149,5 ha, giảm 1,66% (-677 ha) so với cùng kỳ năm trước. Vụ Đông được sản xuất trong điều kiện không thuận lợi khi đầu vụ đã bị ảnh hưởng những đợt mưa lớn ướt đất làm chậm tiến độ gieo trỉa, bên cạnh đó hệ thống thuỷ lợi ở một số nơi còn chưa đáp ứng được yêu cầu tiêu úng. Ngoài ra sản xuất vụ Đông cũng phải đối mặt với chuột và sâu keo gây hại. Cụ thể như sau:

Cây ngô: Diện tích gieo trồng ước đạt 17.630,1 ha, giảm 6,56% (-1.237,2 ha) so với cùng vụ Đông năm trước; năng suất ước đạt 49,7 tạ/ha; sản lượng ước đạt 87.629,5 tấn, giảm 6,05% (-5.645,8 tấn) so với cùng kỳ năm trước. Diện tích cây ngô vụ Đông năm nay giảm do đầu vụ mưa nhiều ướt đất, người dân không kịp tiến độ gieo trỉa nên chuyển sang trồng vụ Xuân, diện tích gieo trỉa được thì bị chuột phá hoại nhiều. Cụ thể huyện Thanh Chương giảm 402 ha, Diễn Châu giảm 309,8 ha, Đô Lương giảm 262,7 ha, Nam Đàn giảm 181,4 ha, ...

      Khoai lang: Diện tích gieo trồng ước đạt 1.395,84 ha, giảm 18,51% (-317,1 ha) so với vụ Đông năm 2019. Diện tích khoai lang giảm do bà con nông dân chủ động chuyển sang gieo trồng các loại cây khác có hiệu quả kinh tế cao hơn.

Lạc: Diện tích lạc vụ đông gieo trỉa ước đạt 1.329 ha, giảm 31 ha so với vụ Đông năm 2019. Năng suất ước đạt 24,8 tạ/ha (+2,83%); sản lượng ước đạt 3.299 tấn, tăng 0,49% (+15,9 tấn) so với vụ Đông năm trước.

 Cây rau, đậu, hoa cây cảnh: Diện tích gieo trồng ước đạt 12.274,3 ha tăng 0,03% (+3,5 ha) so với vụ Đông năm 2019. Bà con nông dân tập trung gieo trồng phần lớn là các loại rau theo nhu cầu thị trường, tập quán và kinh nghiệm canh tác, trong đó chú trọng phát triển các giống rau cao cấp để tăng thêm hiệu quả kinh tế mở rộng diện tích rau an toàn đáp ứng nhu cầu của thị trường, hỗ trợ xây dựng thương hiệu các vùng rau làm hàng hóa. Năng suất rau các loại ước đạt 136,9 tạ/ha; sản lượng ước đạt 166.546,7 tấn, tăng 4,62% (+7.354,2 tấn) so với vụ Đông năm trước.

Cây gia vị, dược liệu hàng năm: Nhóm cây gia vị hàng năm diện tích gieo trồng ước đạt 381,1 ha, tăng 2,1% so với vụ Đông năm 2019. Nhóm cây dược liệu hàng năm diện tích gieo trồng ước đạt 264,9 ha, giảm 33,24% (-131,9 ha) trong đó diện tích nghệ giảm 128,1 ha.

Cây hàng năm khác: Diện tích gieo trồng ước đạt 6.962,4 ha, tăng 13,87% so với vụ Đông năm 2019. Tăng chủ yếu là nhóm cây hàng năm khác còn lại (+972,2 ha) trong đó diện tích cỏ voi tăng 1.011,0 ha, năng suất ước đạt 690,2 tạ/ha, sản lượng ước đạt 383.676,5 tấn. Ngô sinh khối sử dụng làm thức ăn cho gia súc tăng 83,7 ha (+18,43%), năng suất ước đạt 302,51 tạ/ha, sản lượng ước đạt 16.276,5 tấn.

Sản xuất vụ xuân: Thời tiết ấm, ít mưa thuận lợi cho việc gieo trồng các loại cây trồng vụ Xuân, đó cũng là điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh phát triển làm ảnh hưởng đến năng suất cây trồng vụ Xuân. Giá giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật vẫn ở mức cao gây ảnh hưởng đến việc đầu tư sản xuất của người dân; Tư tưởng chủ quan sản xuất dựa vào kinh nghiệm của một số bộ phận nông dân đã, đang và sẽ gây cản trở cho việc đưa tiến bộ kỹ thuật, phòng trừ sâu bệnh vào sản xuất. Lực lượng lao động nông nghiệp ngày càng già hóa, tư tưởng sản xuất theo hướng tự cung, tự cấp ở một số vùng cũng gây khó khăn trong sản xuất theo hướng hàng hóa. Ngoài ra nguy cơ tiềm ẩn một số dịch hại có thể phát sinh gây hại mạnh trong vụ Xuân như chuột, bệnh đạo ôn, … trên cây lúa và sâu keo mùa thu trên cây ngô. Tính đến ngày 08/02/2020, tổng diện tích gieo trồng vụ Xuân toàn tỉnh ước đạt 124.931 ha, giảm 3,43% (-4.433,4 ha) so với cùng kỳ và chỉ bằng 84,98% so với kế hoạch. Trong đó: diện tích lúa ước đạt 87.472,2 ha, so với cùng kỳ giảm 2,59% và đạt 97,19% so kế hoạch. Trong đó: Diễn Châu ước đạt 97,01%, Thanh Chương ước đạt 94,75%, Nghĩa Đàn ước đạt 94,31%, Quỳ Châu ước đạt 84,43%, Nam Đàn ước đạt 89,33% so với kế hoạch. Lúa vụ Xuân sử dụng một số giống chủ lực như Thái Xuyên 111, VT404, Nhị ưu 986, TBR 225, Thiên ưu 8, … Cây ngô diện tích gieo trồng ước đạt 11.334,23 ha, trong đó ngô lấy hạt 11.134,03 ha. Diện tích ngô chưa gieo trỉa còn lại khoảng 6.000 ha chủ yếu tập trung ở các huyện Tân Kỳ, Anh Sơn, Thanh Chương; Quỳ Hợp, Đô Lương …Diện tích rau vụ Xuân ước đạt 7.402,7 ha (bằng 61,69% kế hoạch), so với cùng kỳ tăng 3,1% (+ 222,4 ha). Lạc 7.912,4 ha, đậu các loại 155,5 ha, diện tích cây hàng năm khác còn lại trồng được 2.850,5 ha.

            b. Chăn nuôi:

Tổng đàn trâu tháng 02/2020 ước đạt 271.610 con, giảm 0,74% (-2.025 con) so với cùng kỳ năm trước. Tổng đàn bò ước đạt 471.355 con, tăng 1,33% (+6.186 con). Trong đó đàn bò sữa ước đạt 59.870 con, tăng 1,38% (+813 con). Tổng đàn lợn ước đạt 864.515 con, giảm 16,70% (-173.279 con). Chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh vẫn đang còn gặp nhiều khó khăn do dịch tả lợn Châu Phi dẫn đến số hộ chăn nuôi nhỏ lẻ chưa tái đàn. Tổng đàn gia cầm ước đạt 26.002 nghìn con, tăng 6,39% (+1.562 nghìn con). Trong đó tổng đàn gà ước đạt 21.457 nghìn con, tăng 7,27% (+1.454 nghìn con).

Tổng đàn trâu giảm do diện tích chăn thả bị thu hẹp và thời gian sinh trưởng, phát triển dài hơn so với các loại vật nuôi khác. Hiện nay nông dân không còn dùng sức kéo của trâu trong sản xuất nông nghiệp mà thay bằng ứng dụng cơ giới hoá vào khâu làm đất. Tình hình chăn nuôi bò trên địa bàn tỉnh ổn định do các chính sách hỗ trợ tín dụng, chương trình nông thôn mới, các chương trình trợ giúp của các doanh nghiệp, chương trình khuyến nông… vẫn tiếp tục được hỗ trợ. Ngoài ra chăn nuôi bò hàng hóa cho hiệu quả kinh tế cao và nhu cầu tiêu dùng thịt bò của người dân luôn ổn định, hơn nữa phương thức chăn nuôi ngày càng được cải tiến do đó người dân đầu tư chăn nuôi bò nhiều hơn. Tổng đàn gia cầm tăng do chi phí đầu tư thấp có thể tận dụng thức ăn sẵn có của gia đình, đỡ tốn công chăm sóc và nhu cầu tiêu dùng thịt gia cầm trên thị trường luôn ổn định, hơn nữa các chủ trang trại đã đầu tư các dây chuyền tự động trong quá trình chăn nuôi như dây chuyền tự động chuyển thức ăn, nước uống vào cho gà thay vì con người phải làm hàng ngày nên chi phí về nhân công cũng giảm dần.

Tình hình dịch bệnh: Tính đến 16 giờ ngày 11/02/2020, bệnh dịch tả lợn Châu phi đã xảy ra tại 21.169 hộ, 2415 xóm, 343 xã, 21 huyện. Tổng số lợn đã tiêu huỷ là 94.699 con chiếm 10,12% tổng đàn, trọng lượng 4.785,9 tấn chiếm 3,63% tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng. Để ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi lây lan ra diện rộng, các ngành chức năng tỉnh đã lập hàng chục trạm kiểm dịch động vật, kiểm soát toàn bộ lợn lưu thông trên địa bàn tỉnh, thực hiện tiêu độc, khử trùng, kêu gọi người dân thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi. Ngoài ra, xuất hiện một số dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm như: ký sinh trùng đường máu, tiêu chảy, tụ huyết trùng lợn, cúm gia cầm, … trên địa bàn các địa phương trong tỉnh. Các dịch bệnh xảy ra rải rác, nhỏ lẻ, không lây lan thành dịch lớn. Hiện nay đã xuất hiện 03 ổ dịch Cúm gia cầm H5N6 tại xã Quỳnh Hồng, Quỳnh Hậu, Quỳnh Bá (huyện Quỳnh Lưu) chưa qua 21 ngày. Các địa phương tiếp tục công tác giám sát dịch bệnh, xử lý nghiêm việc nhập lậu gia cầm, thông tin tuyên truyền và hướng dẫn người chăn nuôi các biện pháp kỹ thuật phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, giảm thiểu dịch bệnh xảy ra.

 

2. Sản xuất lâm nghiệp

Tháng 02/ 2020 diện tích trồng rừng tập trung ước đạt 748 ha, tăng 1,22% (+9 ha) so với cùng kỳ năm trước, cộng dồn 02 tháng đầu năm ước đạt 1.214 ha, tăng 1% (+12 ha). Hiện nay các địa phương đang tích cực chỉ đạo bà con chăm sóc, bảo vệ rừng, tiến hành khâu xử lý thực bì, đào hố, chuẩn bị cây giống để trồng rừng vụ xuân kịp tiến độ. Sản lượng gỗ khai thác ước tính đạt 21.716 m3, tăng 6,85% (+1.393 m3), sản lượng gỗ khai thác 2 tháng đầu năm ước tính đạt 53.700 m3, tăng 7,65% (+3.817 m3). Củi khai thác ước tính đạt 96.743 ste, tăng 1,37% (+1.306 ste), củi khai thác 2 tháng đầu năm ước đạt là 205.536 ste, tăng 1.3% (+2.646 ste).

Trong tháng 02/2020 lực lượng kiểm lâm đã phát hiện và bắt giữ, xử lý 29 vụ vi phạm lâm luật, trong đó: vi phạm phá rừng trái phép 9 vụ (thiệt hại 2,34 ha); vi phạm về khai thác gỗ và lâm sản khác: 02 vụ; vi phạm mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép: 6 vụ; vi phạm khác: 12 vụ. Lâm sản tịch thu: 49 m3 gỗ tròn, xẻ các loại (gỗ tròn 27 m3; gỗ xẻ 22 m3), giá trị lâm sản ngoài gỗ 1,6 triệu đồng; Tiền bán lâm sản, phương tiện vi phạm tịch thu: 400 triệu đồng. Thu nộp ngân sách trong tháng: 525 triệu đồng.

3. Sản xuất thủy sản

            Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản (không sử dụng lồng bè, bể bồn) tháng 02 ước đạt 3.196 ha, trong đó diện tích cá 3.106 ha, diện tích nuôi tôm 85 ha, diện tích thủy sản khác 5 ha. Lũy kế 02 tháng đầu năm ước đạt 15.912 ha, diện tích nuôi cá 15.656 ha, diện tích tôm 85 ha, diện tích thủy sản khác 171 ha, so cùng kỳ năm trước. Hiện nay diện tích mặn, lợ và diện tích nuôi nước ngọt không có diện tích thả mới, số diện tích nuôi ao hồ nhỏ và nuôi mặt nước lớn của năm 2019 kéo dài sang năm 2020 theo hình thức thu tỉa thả bù, trên địa bàn cải tạo môi trường bước vào vụ mới.

Tổng sản lượng thủy sản tháng 02/2020 ước đạt 12.315 tấn, tăng 9,86% (+1.105 tấn) so cùng kỳ, trong đó: cá 10.768 tấn, tăng 10,01% (+980 tấn); tôm 102 tấn, tăng 9,68% (+9 tấn); thủy sản khác 1.445 tấn, tăng 8,73% (+116 tấn), lũy kế 02 tháng đầu năm ước đạt 27.021 tấn tăng 10,66% (+2.604 tấn), cá 23.222 tấn, tôm 352 tấn, thủy sản khác 3.447 tấn. Sản lượng khai thác tháng 02 ước đạt 7.638 tấn, tăng 13,27 % (+895 tấn), lũy kế 17.963 tấn, tăng 13,85% (+2.185 tấn). Sản lượng nuôi trồng tháng 2 ước đạt 4.677 tấn, tăng 4,70% (+210 tấn) so cùng kỳ, trong đó cá 4.284 tấn tăng 4,77% (+195 tấn); tôm 24 tấn, tăng 9,09% (+2 tấn), thủy sản khác 369 tấn, tăng 3,65% (+13 tấn), lũy kế 2 tháng ước đạt 9.058 tấn, tăng 4,85% tấn (+419 tấn), cá 8.186 tấn, tôm 142 tấn, thủy sản khác 730 tấn.

Sản xuất giống thủy sản tháng 02 ước đạt 203 triệu con, tăng 7,41% (+14 triệu con) so cùng kỳ, trong đó: cá 35 triệu con, tôm 145 triệu con, thủy sản khác 23 triệu con. Lũy kế 02 tháng sản xuất giống thủy sản ước đạt 229 triệu con, trong đó: cá 61 triệu con, tôm 145 triệu con, thủy sản khác 23 triệu con.

4. Sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 02/2020 tăng 15,92% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó: công nghiệp khai khoáng tăng 34,24%, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 20,75%, Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí giảm 26,36%, ngành cung cấp nước, quản lý và xử lý nước thải, rác thải giảm 1,24%.

            Một số sản phẩm chủ yếu trong tháng có mức tăng khá so với cùng kỳ năm trước như: đá phiến ước đạt 53.618 tấn, tăng 68,26%; đá xây dựng ước đạt 202.902 tấn, tăng 48,27%; sữa tươi ước đạt 20,93 triệu lít, tăng 21,14%; đường kính ước đạt 28.795 tấn, tăng 46,57%; thức ăn gia súc ước đạt 12.664,8 tấn, tăng 33,43%; loa ước đạt 9 triệu cái, tăng 39,13%; ... Bên cạnh đó có nhiều sản phẩm giảm mạnh như: bia đóng chai giảm 20,84%, bia đóng lon giảm 16,65%, …

Tính chung 2 tháng đầu năm 2020 chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó: công nghiệp khai khoáng tăng 12,75%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 7,56%; công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí giảm 33,42% (Điện sản xuất giảm 43,35%; Điện thương phẩm tăng 3,75%); cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 2,73%.

Hai tháng đầu năm một số sản phẩm chủ yếu có mức tăng khá so với cùng kỳ năm trước như: sữa tươi 41,68 triệu lít, tăng 16,24%; thức ăn gia súc 25,0 nghìn tấn, tăng 18,95%; xi măng 873,63 nghìn tấn, tăng 15,13%; bê tông tươi 51,2 nghìn tấn, tăng 87,32%; tủ bằng gỗ 12.184 chiếc, tăng 50,79%; … Bên cạnh đó trong kỳ có nhiều sản phẩm giảm mạnh như: bia đóng chai giảm 36,53%, vỏ bào dăm gỗ giảm 24,23%, thùng carton giảm 29,45%, bột đá giảm 16,59%, hộp bia lon giảm 23,25%, điện sản xuất giảm 43,35%, …

5. Đầu tư và xây dựng

            Vốn đầu tư phát triển tháng 2/2020 thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước đạt 442 tỷ đồng, tăng 12,24% so với cùng kỳ năm 2019. Tính chung 2 tháng đầu năm 2020 vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước đạt 979 tỷ đồng, tăng 10,54% so với cùng kỳ, trong đó vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh ước đạt 408 tỷ đồng, tăng 12,78%; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện 345 tỷ đồng, tăng 8,71%; vốn ngân sách nhà nước cấp xã 226 tỷ đồng, tăng 9,42%.

            Một số công trình có vốn đầu tư lớn thực hiện trong kỳ như: Dự án Khôi phục nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc (JICA), Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng, Xây dựng nhà tưởng niệm chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu Di tích Kim Liên huyện Nam Đàn, Xây dựng tuyến đê biển và trồng cây chắn sóng vùng Đông Hồi thuộc xã Quỳnh Lập, Quần thể lưu niệm Cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, Đường giao thông nối QL1A - Huyện Nghĩa Đàn - Thị xã Thái Hoà, Đường Mường Xén - Ta Đo - Khe Kiền, Phát triển đô thị loại vừa tại Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vinh, cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam. …

            6. Thu chi ngân sách

Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh 2 tháng đầu năm 2020 ước đạt 2.738,2 tỷ đồng, bằng 18% dự toán cả năm và tăng 21,86% so với cùng kỳ năm trước, trong đó thu nội địa ước đạt 2.533,2 tỷ đồng, bằng 18,88% dự toán và tăng 25,11%; Thu từ hoạt động XNK 205 tỷ đồng, bằng 11,39% dự toán và giảm 7,71%. Một số khoản thu tăng so với cùng kỳ năm 2019 như: Thu từ khu vực CTN-DV ngoài quốc doanh 805,77 tỷ đồng, tăng 2,36%; Thuế bảo vệ môi trường 329,5 tỷ đồng, tăng 131,04%; Thu tiền sử dụng đất 682,5 tỷ đồng, tăng 44,21%. Bên cạnh đó có nhiều khoản thu giảm như: Thu từ doanh nghiệp Trung ương quản lý giảm 10,81%, Lệ phí trước bạ giảm 7,7%, Thu khác ngân sách giảm 8,58%. Nguyên nhân nhiều khoản thuế giảm so với cùng kỳ do hiện nay đang bị ảnh hưởng của dịch bệnh viêm phổi cấp Covid 19, Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 30 tháng 12 năm 2019, đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Tổng chi ngân sách 2 tháng ước đạt 2.537,88 tỷ đồng, bằng 9,4% dự toán. Trong đó chi đầu tư phát triển 340 tỷ đồng, bằng 5,2% dự toán; chi thường xuyên 2.132,88 tỷ đồng, bằng 10,62% dự toán. Một số khoản chi quan trọng trong chi thường xuyên đều bảo đảm như: Chi sự nghiệp kinh tế 228,98 tỷ đồng, bằng 11,67% dự toán; chi sự nghiệp giáo dục đào tạo 889 tỷ đồng, bằng 10,38% dự toán; chi sự nghiệp y tế 259 tỷ đồng, bằng 11,25% dự toán; chi đảm bảo xã hội 160 tỷ đồng, bằng 13,66% dự toán và chi quản lý hành chính 420 tỷ đồng, bằng 11,46% dự toán.

7. Thương mại, giá cả

Tháng 02, chịu ảnh hưởng của dịch viêm phổi cấp Covid -19. Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh đã chỉ đạo tạm dừng các hoạt động tập trung đông người, các lễ hội, hội nghị, hoạt động giáo dục đào tạo để tập trung ưu tiên cao nhất cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. Do đó, đã tác động đến các hoạt động đối với ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống, du lịch lữ hành, vui chơi giải trí và các ngành dịch vụ khác.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 02/2020 ước đạt 4.967,3 tỷ đồng, tăng 3,33% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó: Lương thực, thực phẩm ước đạt 1.602,2 tỷ đồng, tăng 2,21% so với cùng kỳ năm 2019; Nhóm hàng may mặc ước đạt 294,9 tỷ đồng, giảm 2,86%; Đồ dùng, dụng cụ gia đình ước đạt 629,4 tỷ đồng, tăng 1,18%; Vật phẩm văn hóa giáo dục ước đạt 50,8 tỷ đồng, giảm 8,72%; Gỗ và vật liệu xây dựng ước đạt 402,2 tỷ đồng, tăng 36,38%; Nhóm Ô tô các loại ước đạt 652,1 tỷ đồng, tăng 0,92%; … Tính chung 2 tháng đầu năm 2020 tổng mức bản lẻ hàng hóa ước đạt 11.293,2 tỷ đồng tăng 10,87% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành tháng 02/2020 ước đạt 474,7 tỷ đồng, giảm 25,65% so với cùng kỳ năm 2019. Tính chung 2 tháng đầu năm doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành ước đạt 1.111,6 tỷ đồng, giảm 11,85% so với cùng kỳ. Trong đó dịch vụ lưu trú phục vụ 777,9 nghìn lượt khách, giảm 12,9% so với cùng kỳ (564,7 nghìn lượt khách ngủ qua đêm) với doanh thu dịch vụ lưu trú 169,4 tỷ đồng, giảm 8,66%; dịch vụ ăn uống 921,1 tỷ đồng, giảm 12,3%; dịch vụ du lịch lữ hành 21,1 tỷ đồng, giảm 16,73%.

Doanh thu hoạt động dịch vụ khác (trừ dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành) tháng 02/2020 ước đạt 502,3 tỷ đồng, tăng 3,29% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 2 tháng năm 2020 ước đạt 1.090,3 tỷ đồng, tăng 5,53%, trong đó kinh doanh bất động sản 376,4 tỷ đồng, giảm 1,39%; dịch vụ hành chính 202 tỷ đồng, tăng 1,93%; dịch vụ y tế 191,9 tỷ đồng, tăng 18,92%; dịch vụ nghệ thuật, vui chơi giải trí 95,7 tỷ đồng, tăng 13,13%; …

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 02 năm 2020 giảm 0,55% so với tháng trước, tăng 0,6% so với tháng 12 năm trước và tăng 4,36% so với cùng kỳ năm trước. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có 1 nhóm hàng hóa có chỉ số giá tăng so với tháng trước đó là thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,11%. Có 7 nhóm hàng giảm: hàng ăn và dịch vụ giảm 0,65%, đồ uống và thuốc lá giảm 0,1%, may mặc, mũ nón và giày dép giảm 0,25%, nhà ở điện nước, chất đốt và VLXD, giảm 0,57%, giao thông giảm 1,99%, văn hóa giải trí và du lịch giảm 0,05%, hàng hóa và dịch vụ khác giảm 0,12%. Có 3 nhóm đứng giá là nhóm thuốc và dịch vụ y tế, nhóm bưu chính viễn thông và nhóm giáo dục.

Bình quân 2 tháng chỉ số giá tiêu dùng tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước, tăng mạnh nhất là nhóm Hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 9,38%; đồ uống và thuốc lá, tăng 1,55%; may mặc, mũ nón và giày dép, tăng 1,34%; nhà ở, điện nước và chất đốt, tăng 2,51%; thiết bị và đồ dùng gia đình, tăng 0,43%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 2,73%; giao thông tăng 4,51%; giáo dục tăng 4,89%; văn hóa, giải trí và giáo dục tăng 4,92%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 3,83%.

Chỉ số giá vàng so với tháng trước tăng 2,52%, so với tháng 12/2019 tăng 6,26%, so với cùng kỳ năm trước tăng 16,3%; chỉ số đô la Mỹ tăng 0,11% so với tháng trước, so với tháng 12/2019 tăng 0,02%, so với cùng kỳ năm trước tăng 0,18%.

            8. Vận tải kho bãi

Khối lượng vận chuyển hàng hóa tháng 2/2020 ước đạt 8.823 nghìn tấn, giảm 9,08% so cùng kỳ; khối lượng luân chuyển 315,1 triệu tấn.km giảm 8,14%. Tính chung 2 tháng đầu năm khối lượng vận chuyển ước đạt 18.130 nghìn tấn, tăng 3,34% so với cùng kỳ năm trước; khối lượng luân chuyển 660,1 triệu tấn.km, tăng 0,05%.

Khối lượng hành khách vận chuyển tháng 2/2020 ước đạt 7.395 nghìn lượt khách, giảm 8,97% so cùng kỳ; kéo theo khối lượng luân chuyển ước đạt 605,7 triệu lượt khách.km, giảm 5%, so cùng kỳ. Tính chung 2 tháng đầu năm 2020 khối lượng hành khách vận chuyển ước đạt 16.736 nghìn lượt khách, tăng 4,68% so với cùng kỳ năm trước; khối lượng luân chuyển ước đạt 1.350,6 triệu lượt khách.km, tăng 6,69%.

Doanh thu vận tải, bốc xếp tháng 2/2020 ước đạt 866,0 tỷ đồng đưa doanh thu 2 tháng đầu năm 2020 ước đạt 1.842,4 tỷ đồng, tăng 3,05% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó doanh thu vận tải hàng hóa 1.216,2 tỷ đồng, tăng 2,88%; doanh thu vận tải hành khách 375,9 tỷ đồng, tăng 4,44% và doanh thu bốc xếp, dịch vụ vận tải 249 tỷ đồng, tăng 1,85%.

9. Một số vấn đề xã hội

a. Dịch bệnh

Tính từ ngày 10/01/2020 đến ngày 10/02/2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An tình hình dịch bệnh xảy ra như sau:

- Tiêu chảy xẩy ra 622 ca, tăng 9,12% (+52 ca) so với cùng kỳ năm trước và giảm 14,33% (-104 ca) so với tháng trước, không có người nào bị tử vong.  Nguyên nhân số ca tiêu chảy tăng so với cùng kỳ do thời tiết nắng nóng bất thường xen lẫn các trận mưa, thực phẩm bẩn không có nguồn gốc, ăn uống thiếu khoa học và ý thức giữ gìn vệ sinh chưa cao. Tuy nhiên so với tháng trước số ca tiêu chảy giảm do Ngành Y tế đã phối hợp tốt với các ngành tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về công tác phòng bệnh, chữa bệnh tiêu chảy, công tác vệ sinh môi trường luôn được quan tâm, phun thuốc khử trùng tiêu độc, ăn chín uống sôi, không ăn thức ăn ôi thiu, tiết canh lòng lợn. Tiêu chảy xảy ra nhiều ở các huyện: Kỳ Sơn 116 ca, Quế Phong 98 ca, Tương Dương 61 ca, Nghi Lộc 57 ca, Thị xã Hoàng Mai 56 ca, Hưng Nguyên 47 ca, … Cộng dồn 2 tháng đầu năm xảy ra 1.348 ca giảm 13,48% (-210 ca) so với cùng kỳ năm trước.

-  Sốt rét: Trong kỳ xảy ra 1 ca, giảm 4 ca so với cùng kỳ năm trước và giảm 7 ca so với tháng trước, xảy ra ở huyện Kỳ Sơn. Trong tháng không có người chết do sốt rét gây ra. Nguyên nhân giảm do người dân đã có nhận thức tốt về tác hại của bệnh sốt rét nên có ý thức trong việc bảo vệ sức khỏe.

Tính đến ngày 31/12/2019 số người bị nhiễm HIV là 12.170 người, trong đó có 9.931 người trong tỉnh (chiếm 81,6%), người ngoại tỉnh đến có 2.239 người (chiếm 18,4%). Căn bệnh HIV đã xảy ra 449/480 xã, phường, thị trấn trong tỉnh, cụ thể như sau: Thành phố Vinh 1.851 người, Quế Phong 1.998 người, Tương Dương 1.079 người, Quỳ Châu 923 người, Đô Lương 406 người, Diễn Châu 535 người, Thái Hoà 298 người, Thanh Chương 381 người, Con Cuông 300 người, Quỳ Hợp 435 người, Nghĩa Đàn 205 người, Yên Thành 207 người, Nghi Lộc 181 người, Nam Đàn 183 người, Tân Kỳ 216 người, Hưng Nguyên 187 người, Cửa Lò 128 người, Quỳnh Lưu 153 người, Kỳ Sơn 103 người, Hoàng Mai 73 người, Anh Sơn 89 người. Tổng số người nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS là 7.103 người và đã chết 4.390 người.

            b. Trật tự an toàn xã hội

Tính từ 10/01/2020 đến 10/02/2020 trên địa bàn tỉnh xảy ra 230 vụ phạm pháp kinh tế, tăng 27,07 % (+49 vụ) so cùng kỳ; bắt giữ 252 đối tượng, tăng 28,57% (+56 đối tượng) so cùng kỳ. Đã thu giữ 542,43 kg Pháo các loại, 6,2 kg thuốc nổ, 100 khẩu súng trẻ em, 40 cái quạt tích điện, 264 hộp bánh các loại, 5,5 kg Bim Bim, 200 hộp mù tạt, 29 cá thể động vật quý hiếm, 80 đôi dày, 68 m3 cát sỏi, 56 m3 đất. Tính chung 2 tháng đầu năm xảy ra 352 vụ với 379 đối tượng.

Phạm pháp hình sự trong tháng xảy ra 135 vụ, tăng 8% (+10 vụ) so với cùng kỳ; với 206 đối tượng, tăng 9,57% (+18 đối tượng). Trộm cắp mất 7 xe máy; 17,5 chỉ vàng và một số hàng hóa khác. Tính chung 2 tháng đầu năm xảy ra 254 vụ với 389 đối tượng.

Trong tháng đã xảy 93 vụ, tăng 12,05% (+10 vụ); với 105 đối tượng, tăng 22,09% (+19 đối tượng) buôn bán, vận chuyển ma tuý. Trong đó: thành phố Vinh 27 vụ 28 đối tượng, Quỳ Châu 11 vụ 12 đối tượng, Tương Dương 12 vụ 12 đối tượng và một số huyện khác. Thu giữ 5,2 kg ma túy đá, 203 viên thuốc lắc, 46 viên hồng phiến, 84,69 gam hê rô in. Tính chung 2 tháng đầu năm xảy ra 143 vụ, với 160 đối tượng.

Trong tháng xảy ra 46 vụ, giảm 13,21% (-7 vụ); với 50 đối tượng, giảm 15,25% (-9 đối tượng) sử dụng ma túy. Trong đó: thành phố Vinh 17 vụ với 18 đối tượng, Thị xã Cửa Lò 16 vụ với 16 đối tượng, Con Cuông 5 vụ với 5 đối tượng, Thị xã Hoàng Mai 4 vụ với 4 đối tượng và một số huyện khác. Tính chung 2 tháng đầu năm xảy ra 86 vụ, 96 đối tượng.

Tệ nạn mại dâm, trong tháng trên địa bàn xảy ra 03 vụ với 11 đối tượng, tăng 37,5% (+3 đối tượng), xẩy ra tại thành phố Vinh 02 vụ 04 đối tượng, Diễn Châu 01 vụ 07 đối tượng. Tính chung 2 tháng đầu năm xảy ra 4 vụ, 13 đối tượng.

Trong tháng xảy ra 31 vụ, giảm 29,55% (-13 vụ) tai nạn giao thông so cùng kỳ; làm chết 14 người, giảm 36,36% (-8 người); bị thương 26 người, giảm 33,33% (-13 người); ước giá trị thiệt hại 668 triệu đồng. Tính chung 2 tháng đầu năm xảy ra 67 vụ làm chết 28 người, bị thương 64 người, thiệt hại 1.358 triệu đồng.

Trong tháng phát hiện 61 vụ 228 với đối tượng đánh bạc thu giữ 99,4 triệu đồng và một số tài sản khác. Tính chung 2 tháng đầu năm phát hiện 98 vụ với 342 đối tượng, tổng số tiền thu giữ 157,4 triệu đồng.

c. Ảnh hưởng của dịch COVID 19

Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Nghệ An chưa có ca nào bị nhiểm dịch covid-19. Đạt được kết quả như trên do UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch đáp ứng phòng chống dịch covid-19, Thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 gây ra và các văn bản hỏa tốc chỉ đạo các Sở, Ngành, UBND các huyện, thị, thành triển khai các hoạt động phòng chống dịch Covid-19. Lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp đi kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các cơ sở y tế và địa phương. Ngày 07/2/2020, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 gây ra. Trên địa bàn tỉnh, hiện nay chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh viêm phổi cấp Covid-19.

UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành triển khai quyết liệt công tác phòng, chống dịch trên tất cả các lĩnh vực y tế, giáo dục đào tạo, du lịch, giao thông, dân tộc…; cho phép học sinh trên địa bàn tỉnh nghỉ học hết tháng 02/2020;  chỉ đạo thực hiện các biện pháp tiêu độc, khử trùng phòng dịch cho các trường học, tòa nhà chung cư trên địa bàn tỉnh; tạm dừng tổ chức các lễ hội; hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung đông người tham gia, đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lượt khách, doanh thu du lịch trên địa bàn tỉnh giảm mạnh.

Nguồn: Cục thống kê tỉnh Nghệ An
 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  >  >>
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An