Ngày 28 tháng 1 năm 2021
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Những điểm nổi bật của Nghị định 137/CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo

Xem tiếp...

 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Triển khai công tác bảo tồn giá trị di sản Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh và nghệ thuật biểu diễn truyền thống các dân tộc thiểu số tại địa phương
 
Triển khai công tác bảo tồn giá trị di sản Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh và nghệ thuật biểu diễn truyền thống các dân tộc thiểu số tại địa phương (19/03/2020 11:00 AM)

Ngày 17/3, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 145/KH-UBND về việc triển khai công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh và nghệ thuật biểu diễn truyền thống các dân tộc thiểu số tại địa phương năm 2020.

Việc thực hiện kế hoạch này là nhằm giữ gìn, lưu truyền, phổ biến, phát huy cho thế hệ mai sau những giá trị độc đáo mang tính xã hội, nhân văn, những phong tục, tập quán tốt đẹp về hát Ví, Giặm và nghệ thuật biểu diễn truyền thống các dân tộc thiểu số Nghệ An. Thông qua đó nâng cao nhận thức và lòng tự hào trong cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Ví, Giặm và nghệ thuật biểu diễn truyền thống các dân tộc thiểu số Nghệ An. Đồng thời, từng bước bảo tồn, phát huy giá trị Ví, Giặm và nghệ thuật biểu diễn truyền thống các dân tộc thiểu số Nghệ An trở thành sản phẩm du lịch văn hóa hóa đặc trưng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh và nghệ thuật biểu diễn truyền thống các dân tộc thiểu số tại địa phương năm 2020, tỉnh sẽ hỗ trợ các CLB dân ca Ví, Giặm các hoạt động: Tổ chức truyền dạy, dàn dựng các tác phẩm diễn xướng dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh và tổ chức dạy cách sử dụng nhạc cụ (nhị, bầu, sáo, trống, thập lục) vận dụng vào trong các tác phẩm Ví, Giặm...; Thu đĩa toàn bộ phần nhạc các tác phẩm truyền dạy dàn dựng; Tổ chức báo cáo biểu diễn các tác phẩm truyền dạy, dàn dựng và tổ chức ghi hình toàn bộ chương trình này; Tổ chức 1 buổi biểu diễn phục vụ nhân dân và du khách tại một không gian diễn xướng phù hợp tại cộng đồng; hỗ trợ hoạt động cho câu lạc bộ như: Cấp trang phục biểu diễn, Đĩa nhạc thu âm, Đạo cụ dùng trong các tác phẩm được tập luyện dàn dựng biểu diễn, phông sân khấu... để các câu lạc bộ duy trì việc biểu diễn các tiết mục.

Thứ hai là hỗ trợ các đội nghệ thuật trình diễn dân gian các dân tộc thiểu số thông qua việc tổ chức truyền dạy, dàn dựng các tác phẩm dân ca, dân nhạc, dân vũ các dân tộc thiểu số; Tổ chức dạy cách sử dụng nhạc cụ (Trống, khèn, sáo, pí, xi xa lo, tập tinh tập tang, khắc luống, cồng chiêng) vận dụng vào trong các tác phẩm được dàn dựng; Thu đĩa toàn bộ phần nhạc các tác phẩm; Tổ chức báo cáo biểu diễn các tác phẩm dàn dựng và ghi hình toàn bộ chương trình này; Tổ chức một buổi biểu diễn phục vụ nhân dân và du khách tại một không gian diễn xướng phù hợp tại cộng đồng và hỗ trợ hoạt động cho đội văn nghệ...

Để triển khai thực hiện kế hoạch này, UBND tỉnh giao Sở Văn hoá và Thể thao chịu trách nhiệm lựa chọn 1 - 2 câu lạc bộ trong số các Câu lạc bộ dân ca Ví, Giặm tại các huyện, thành, thị để triển khai công tác bảo tồn (ưu tiên các địa phương có lợi thế về phát triển du lịch hoặc huyện miền núi có thực hành di sản phong trào đang còn yếu). Đồng thời, lựa chọn 1 - 2 đội nghệ thuật trình diễn dân gian dân tộc thiểu số trong 11 huyện, thị miền núi để triển khai công tác bảo tồn (ưu tiên các địa phương có đồng bào thuần dân tộc thiểu số sinh sống còn lưu giữ được nhiều nét sinh hoạt văn hóa độc đáo của dân tộc mình, có tiềm năng về phát triển du lịch cộng đồng).

Cùng với đó, Sở Văn hoá và Thể thao chịu trách nhiệm thuê khoán các nghệ nhân, nghệ sĩ để tổ chức truyền dạy dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh và dân ca, dân nhạc, dân vũ các dân tộc thiểu số; Tổ chức dàn dựng các tác phẩm dân ca Ví, Giặm và các tác phẩm dân ca các dân tộc thiểu số; Tổ chức phối khí, thu thanh các tác phẩm Ví, Giặm và các tác phẩm dân ca các dân tộc thiểu số truyền dạy, in sao 50 đĩa; Tổ chức ghi hình chương trình, chụp hình chương trình báo cáo, in sao 50 đĩa DVD và 50 ảnh; Tổ chức cung cấp trang phục, đạo cụ biểu diễn, nhạc cụ dân tộc...

Ngoài ra, UBND tỉnh giao UBND các huyện, thị chỉ đạo Trung tâm VHTT-TT huyện và UBND xã có thực hành di sản tổ chức lực lượng câu lạc bộ dân ca, đội văn nghệ của địa phương tích cực thực hiện các nội dung bảo tồn và phát huy dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, nghệ thuật biểu diễn truyền thống các dân tộc thiểu số Nghệ An theo Kế hoạch mà Sở Văn hóa và Thể thao triển khai tại địa phương. Đồng thời, phối hợp tổ chức buổi biểu diễn phục vụ nhân dân; tiếp nhận, duy trì và gìn giữ các tác phẩm được dàn dựng, biểu diễn phục vụ sinh hoạt cộng đồng thường xuyên và phát triển thành sản phẩm phục vụ du lịch của địa phương.

N.B (tổng hợp)

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  >  >>
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An