Ngày 17 tháng 4 năm 2021
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Lộ trình thực hiện tiêm vắc xin Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Xem tiếp...

 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 

Đó là chủ đề của Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Nghệ An năm 2021 được Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động tỉnh đề ra tại Kế hoạch 193/KH-HĐATVSLĐ ngày 8/4.

Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm tại Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 7/4 của UBND tỉnh về việc thực hiện Phòng, chống mại dâm năm 2021.

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 173/KH-UBND ngày 5/4 về việc triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030.

Để chủ động phòng, chống bệnh Dại hiệu quả, UBND tỉnh đã ban hành Công văn 1999/UBND-NN ngày 8/4 yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ngành cấp tỉnh có liên quan chỉ đạo triển khai và tổng kết Chương trình quốc gia khống chế, tiến tới loại trừ bệnh Dại giai đoạn 2018-2021.


UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2025/UBND.NN ngày 08/4 yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố, thị xã về việc đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 cấp huyện.


Ngày 8/4, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 195/KH-UBND triển khai thực hiện chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 – 2030 theo Quyết định số 340/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 8/4 về triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính


Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn 1837/UBND-CN ngày 2/4 yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã và Các chủ đầu tư dự án nhà chung cư, công trình công cộng về việc tăng cường thực hiện tiếp cận các công trình xây dựng, đường và hè phố đối với người khuyết tật.

UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo số 183/TB-UBND ngày 6/4 về Kết luận của đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.


UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 893/QĐ-UBND ngày 6/4 về việc thanh tra việc chấp hành các quy định bảo đảm an toàn thực phẩm dịp "Tháng hành động vì An toàn thực phẩm" năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An