Ngày 12 tháng 5 năm 2021
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Giải pháp nào ngăn chặn hiểm họa cháy nhà ở kết hợp kinh doanh?

Xem tiếp...

 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
UBND tỉnh thông qua đề cương dự thảo Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ trong xây dựng Nông thôn mới
 
UBND tỉnh thông qua đề cương dự thảo Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ trong xây dựng Nông thôn mới (23/10/2020 06:04 PM)

Chiều nay (23/10), UBND tỉnh tiếp tục phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2020. Đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Dự phiên họp chiều nay có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các thành viên UBND tỉnh và các đơn vị liên quan.

Quang cảnh phiên họp chiều nay

Trong phiên họp chiều nay, UBND tỉnh đã cho ý kiến về đề cương Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 – 2025.

Đ/c Nguyễn Văn Đệ - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT trình bày đề cương dự thảo Nghị quyết

Dự thảo Nghị quyết này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, các hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh (cơ sở sản xuất kinh doanh) tham gia thực hiện Chương trình OCOP; các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo dự thảo, việc hỗ trợ một số chính sách thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm được thực hiện theo nguyên tắc: Hỗ trợ kinh phí mua sắm máy móc, thiết bị đổi mới công nghệ; mua bao bì, nhãn mác hàng hóa đóng gói sản phẩm; hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị bảo quản, trang trí điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP đạt từ 03 sao trở lên theo Nghị quyết này là hỗ trợ sau đầu tư (Các cơ sở sản xuất kinh doanh tự huy động nguồn vốn để thực hiện, ngân sách Nhà nước hỗ trợ sau khi được cơ quan có thẩm quyền thẩm định đảm bảo các điều kiện hỗ trợ theo quy định). Chỉ hỗ trợ kinh phí một lần cho các cơ sở sản xuất kinh doanh có các sản phẩm tham gia chương trình OCOP đạt 03 sao trở lên, được công nhận theo quy định; riêng nội dung hỗ trợ bao bì nhãn mác và tiền thưởng được hỗ trợ thêm đối với mỗi lần nâng hạng.

Mỗi sản phẩm OCOP được chứng nhận 03 sao trở lên ngoài được hưởng các chính sách quy định tại Nghị quyết này còn được hưởng các chính sách khác của Nhà nước; trong trường hợp trong cùng một nội dung hỗ trợ có nhiều chính sách hỗ trợ khác nhau thì chỉ được hỗ trợ theo một chính sách và được phép lựa chọn mức hỗ trợ đầu tư có lợi nhất.

Bên cạnh đó, hỗ trợ lãi suất sau khi hoàn thành chu trình xây dựng sản phẩm OCOP và thanh toán thực tế giữa ngân hàng thương mại với các cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia chương trình OCOP trong hạn mức quy định đối với sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên và chưa được hỗ trợ lãi suất từ các chính sách khác. Không hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay (gốc và lãi) quá hạn.

Tại đề cương dự thảo Nghị quyết, cơ quan soạn thảo cũng đã đề xuất các mức hỗ trợ; điều kiện và thời gian hỗ trợ; hồ sơ, thủ tục, trình tự để hưởng chính sách hỗ trợ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh yêu cầu cơ quan soạn thảo cần rà soát lại các chính sách trên địa bàn hiện nay để tránh chồng chéo

Các đại biểu dự họp đều thống nhất việc ban hành Nghị quyết là hết sức cần thiết. Bên cạnh đó, các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo cần rà soát lại nội dung dự thảo để tránh sự trùng lặp; nghiên cứu lại trình tự, thủ tục hưởng chính sách hỗ trợ để tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kết luận nội dung

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp để hoàn thiện đề cương dự thảo Nghị quyết trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét.

Cũng trong phiên họp chiều nay, UBND tỉnh đã cho ý kiến vào đề cương Dự thảo Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ trong xây dựng Nông thôn mới tỉnh Nghệ An năm 2021 – 2025.

Dự thảo Nghị quyết này áp dụng đối với các huyện, thành phố, thị xã (đơn vị cấp huyện); các xã; các thôn/bản thuộc xã khu vực III miền núi và các thôn/bản thuộc 27 xã khu vực biên giới; các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Nghệ An; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Dự thảo cũng quy định rõ các chính sách hỗ trợ gồm: Hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn; Thưởng trong xây dựng nông thôn mới. Nguyên tắc hỗ trợ: Chính sách hỗ trợ xi măng được hỗ trợ một lần khi có Quyết định phê duyệt danh sách các địa phương đăng ký, cam kết hoàn thành nhiệm vụ, đạt chuẩn nông thôn mới/nông thôn mới nâng cao, thôn/bản nông thôn mới hoặc các xã, các đơn vị cấp huyện không đăng ký, cam kết, nhưng hoàn thành nhiệm vụ, đạt chuẩn nông thôn mới được cấp có thẩm quyền công nhận. Đồng thời, thưởng cho các địa phương hoàn thành nhiệm vụ, đạt chuẩn nông thôn mới/nông thôn mới nâng cao/nông thôn mới kiểu mẫu, hộ gia đình có vườn đạt chuẩn nông thôn mới khi có quyết định công nhận của cấp có thẩm quyền...

Về nội dung này, các thành viên UBND tỉnh thống nhất thông qua đề cương Dự thảo Nghị quyết.

Phương Thúy

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An