Ngày 27 tháng 11 năm 2020
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Nghệ An sau gần 3 năm thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Xem tiếp...

 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

  

 

 


Đ/c Nguyễn Đức Trung

Phó Bí thư Tỉnh uỷ

Chủ tịch UBND tỉnh

 

 

 

 


Đ/c Lê Hồng Vinh

Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ,

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

 

 

 


Đ/c Hoàng Nghĩa Hiếu

Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ,

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

 


Đ/c Bùi Đình Long

TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

 


Đ/c Lê Ngọc Hoa

TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

  

  CÁC ỦY VIÊN UBND TỈNH 

 

 

 


Đ/c Nguyễn Ngọc Hà

Ủy viên BTV Tỉnh uỷ,

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh
 Đ/c Võ Trọng Hải

Ủy viên  BTV Tỉnh ủy, 

Giám đốc Công an tỉnh

 

 

 


Đ/c Đặng Thanh Tùng

TUV, Chánh Văn phòng UBND tỉnh

 

 


Đ/c Nguyễn Văn Đệ

TUV, Giám đốc Sở NN&PTNT

 

 


Đ/c Thái Văn Thành

TUV, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo


 


Đ/c Đoàn Hồng Vũ

TUV, Giám đốc Sở LĐ - TB&XH

 

 

 


Đ/c Hoàng Phú Hiền

TUV, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải 


Đ/c Nguyễn Trường Giang

TUV, Giám đốc Sở Xây dựng

 

 

 


Đ/c Trần Thị Mỹ Hạnh

TUV, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao

 

 

 


Đ/c Lê Bá Hùng

TUV, Giám đốc 

Sở TT&TT

 

 

 


 Đ/c Nguyễn Hải Dương 

TUV, Bí thư Huyện ủy Thanh Chương

 

 

 


Đ/c Lê Đình Lý

  TUV, Giám đốc Sở Nội vụ

 

 


Đ/c Hoàng Quốc Hào

Giám đốc Sở Tư pháp

 

 


Đ/c Lương Thanh Hải

Trưởng Ban Dân tộc tỉnh

  

 


Đ/c Nguyễn Mạnh Cường

Giám đốc Sở Du lịch

 

 

 


Đ/c Hoàng Văn Tám

 Giám đốc Sở Công Thương

 

 

 


 

 

 

 


Đ/c Võ Duy Việt

Giám đốc Sở TN&MT

 

 

 


Đ/c Vi Văn Sửu

 Chánh Thanh tra tỉnh

 


 

  

 


 
 |  Đầu trang

(06/06/2011 03:30 PM)


 
<<   <  1  >  >>  
 
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An