Ngày 26 tháng 11 năm 2020
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Nghệ An sau gần 3 năm thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Xem tiếp...

 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

 


Đ/c Nguyễn Xuân Sơn

Chủ tịch HĐND tỉnh

 


Đ/c Cao Thị Hiền

 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh


Đ/c Hoàng Viết Đường

 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

 


 CÁC BAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2016 – 2021

 

1.Ban Pháp chế:


- Ông Phan Đức Đồng – Trưởng ban


- Bà Thái Thị An Chung – Phó trưởng ban chuyên trách


- Ông Trần Đình Toàn – Phó ban


2. Ban Kinh tế - Ngân sách


             - Ông Cao Tiến Trung – Phó trưởng ban chuyên trách


- Ông Đặng Quang Hồng – Phó ban


3. Ban Văn hóa – Xã hội


- Bà Nguyễn Thị Thu Hường – Trưởng ban


- Bà Nguyễn Thị Lan – Phó Trưởng ban chuyên trách


- Ông Hoàng Lân - Phó ban4. Ban Dân tộc


- Bà Lô Thị Kim Ngân – Trưởng ban


- Bà Lục Thị Liên – Phó ban.


5. Văn phòng HĐND tỉnh


            - Ông Phạm Văn Hóa - Chánh Văn phòng


              - Ông Nguyễn Tất Thành - Phó Chánh Văn phòng


              - Bà Nguyễn Thị Anh Hoa - Phó Chánh Văn phòng 


 
 |  Đầu trang

(30/06/2016 10:00 PM)
(27/05/2016 09:31 AM)
(26/07/2011 04:37 PM)
(30/05/2011 05:00 PM)
 
<<   <  1  >  >>  
 
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An