Công văn tăng cường tuyên truyền cấm sản xuất vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo
 
Công văn tăng cường tuyên truyền cấm sản xuất vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo (13/01/2021 05:10 PM)
Công văn tăng cường tuyên truyền cấm sản xuất vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo. Xem nội dung tại đây
 | 
 
Tin đã đưa: