Thông báo về việc công khai quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của huyện Nghi Lộc
 
Thông báo về việc công khai quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của huyện Nghi Lộc (24/03/2021 08:47 AM)

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030.  Xem bản đồ tại đây

Danh mục quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030. Xem nội dung tại đây


 | 
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
Bản đồ
Skip portletPortlet Menu
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 

Nghi Lộc thực hiện các giải pháp mạnh trong phòng chống dịch Covid 19.

 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.