Nghi Lộc: Kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW (khoá X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”
 
Nghi Lộc: Kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW (khoá X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” (07/05/2018 02:47 PM)


Nghi Lộc là địa bàn nằm trong khu kinh tế Đông Nam của tỉnh, với lượng công nhân, lao động tương đối đông. Trong 10 năm qua, hàng trăm doanh nghiệp vừa và nhỏ được hình thành, lực lượng lao động phát triển khá nhanh đã góp phần quan trọng trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn huyện theo hướng tích cực: tăng tỷ trọng ngành Công nghiệp - xây dựng và Dịch vụ - thương mại, giảm tỷ trọng ngành Nông - lâm - ngư. Để phát huy hết vai trò của giai cấp công nhân trên địa bàn huyện thì việc thực hiện tốt Nghị quyết 20-NQ/TW (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước” trở thành nhiệm vụ quan trọng của huyện. Chính vì vậy sau khi Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ban hành, BTV Huyện uỷ Nghi Lộc đã xây dựng kế hoạch thực hiện, tổ chức quán triệt Nghị quyết cho hơn 300 cán bộ, lãnh đạo từ huyện đến cơ sở; chỉ đạo UBND huyện xây dựng, triển khai Đề án “Đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động”; ban hành Đề án số 05-ĐA/HU, ngày 01/10/2012 về "Xây dựng và phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong các Doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn huyện, giai đoạn 2012 - 2017"... tại cơ sở các tổ chức công đoàn cũng đã mở 15 lớp quán triệt nghị quyết với hơn 4.700 đoàn viên tham gia.

Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết trên địa bàn huyện nhìn chung đã có sự chuyển biến tích cực về nhận thức và trách nhiệm của các cấp uỷ, chính quyền, các tổ chức trong HTCT đối với việc xây dựng, củng cố tổ chức Công đoàn các cấp; Giai cấp công nhân trên địa bàn đã phát huy truyền thống yêu nước, lao động sáng tạo, trở thành lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp cách mạng giai đoạn mới.

Giai cấp công nhân, lao động và tổ chức Công đoàn trên địa bàn huyện ngày càng được củng cố và không ngừng lớn mạnh. Trong 10 năm đã thành lập mới được 26 Công đoàn cơ sở với 1.196 đoàn viên công đoàn, đến nay toàn huyện có 150 tổ chức công đoàn cơ sở với 4.549 đoàn viên; Trong khối doanh nghiệp: có 2 chi đoàn được thành lập mới, số đoàn viên công đoàn kết nạp mới là 964 người, có 06 cơ sở Đảng được thành lập mới, số CNLĐ được kết nạp Đảng là 768 người. Năng lực, trình độ công nhân, lao động ngày càng được nâng cao, đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ trước yêu cầu mới: trình độ thạc sỹ có 101 người; đại học và cao đẳng 3.270 người, trung cấp 622 người. Việc làm của CNLĐ trong các doanh nghiệp cơ bản ổn định; đời sống của công nhân, lao động từng bước được cải thiện; thu nhập bình quân đạt hơn 4 triệu đồng/người/tháng.

Trong 10 năm qua, công tác đào tạo nghề, nâng cao trình độ chính trị, ý thức giai cấp, tinh thần dân tộc, truyền thống quê hương cho CNVC, từng bước tri thức hóa giai cấp công nhân lao động được cấp uỷ Đảng, tổ chức Công đoàn các cấp thường xuyên quan tâm. Trên địa bàn huyện có 100% cán bộ, CNVC, lao động được tuyên tuyền phổ biến về Luật Công đoàn; Luật Lao động; Luật CBCC... có 80% đơn vị có tủ sách pháp luật. Liên đoàn LĐ huyện đã phối hợp tổ chức các hội thi viết và sân khấu hóa về tìm hiểu luật giao thông đường bộ, về "Công đoàn Việt Nam, Công đoàn Nghệ An 80 năm những chặng đường lịch sử", về phòng chống ma túy...  ngoài ra công nhân, lao động còn được tham gia luyện tay nghề, thi thợ giỏi. Nhiều phong trào thi đua của Công đoàn phát động được đông đảo cán bộ, CNVC, lao động tích cực tham gia và đạt hiệu quả cao, nhất là phong trào thi đua lao động giỏi, phát huy sáng kiến lao động đã có trên 60% các doanh nghiệp tổ chức luyện tay nghề, thi nâng bậc thợ; 40% doanh nghiệp tổ chức thi thợ giỏi; toàn huyện có 1.206 điển hình cá nhân, 1.375 chị đạt danh hiệu“Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; có 7.330 sáng kiến kinh nghiệm, trong đó có 3.084 sáng kiến bậc 3 và bậc 4. Từ năm 2008 đến nay, toàn huyện đã có 915 đoàn viên công đoàn được cử tham gia các lớp đào tạo chuyên môn; 37860 đoàn viên được đào tạo về trình độ chính trị.

Đặc biệt tại nhiều doanh nghiệp, một số chế độ chính sách có lợi cho người lao động đã được đưa vào thỏa ước lao động tập thể; so với năm 2008, hiện nay trên địa bàn 80% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn đã ký kết thỏa ước lao động tập thể (tăng 35%), có 89,7% công nhân, lao động được tham gia BHXH (tăng 43,7%); tham gia BHYT đạt 96% (tăng 42%), không còn để xảy ra các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng và người mắc bệnh nghề nghiệp; có 95% công đoàn cơ sở xây dựng được quy chế phối hợp hoạt động với chính quyền cùng cấp. "Chất lượng bữa ăn ca của người lao động” được chú trọng hơn với bình quân mức hỗ trợ từ 15-25 ngàn đồng/bữa/người.

Trong thời gian qua trên địa bàn huyện đã có 6 dự án vay vốn hỗ trợ công nhân, lao động nghèo tại 5 đơn vị, với số vốn là 225 triệu đồng. Vận động Công nhân viên chức ủng hộ quỹ “Vì nữ CNVC, lao động nghèo” với số tiền 26.680.000đ; quỹ "Mái ấm Công đoàn" với số tiền 160.740.000đ. Ngoài ra, các tổ chức Công đoàn còn phát động phong trào đoàn viên giúp nhau phát triển kinh tế hộ gia đình; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ các chị nữ công nhân bị bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền gần 3,5 tỷ đồng.

Trong 10 năm LĐLĐ huyện đã phối hợp tiến hành 55 cuộc kiểm tra tại 23 doanh nghiệp về việc thực hiện các điều khoản trong Bộ luật lao động và Luật Công đoàn; kiểm tra việc trích nộp, và chi trả chế độ BHXH... Qua đó đã phát hiện và xử lý các sai phạm tại một số đơn vị, góp phần nâng cao trách nhiệm của người sử dụng lao động; nâng cao tỷ lệ ký kết HĐLĐ. Chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn các cấp ngày càng được nâng lên, LĐLĐ huyện nhiều năm liên tục được LĐLĐ tỉnh công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2017, có 112/150 công đoàn cơ sở xếp loại XS (tăng 5,1% so với năm 2008) và không có đơn vị xếp loại yếu kém.

Dù đạt nhiều kết quả nhưng việc triển khai, quán triệt Nghị quyết của một số Công đoàn cơ sở, nhất là ở Công đoàn các doanh nghiệp còn chậm, chất lượng chưa cao; nhận thức của một số công nhân, lao động về vị trí, vai trò của giai cấp công nhân chưa đầy đủ, việc am hiểu về chính sách, pháp luật, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, trình độ tay nghề của công nhân, nhất là công nhân ở khu vực ngoài Nhà nước còn nhiều hạn chế. Vấn đề việc làm, tiền lương, đời sống của công nhân, lao động, nhất là công nhân, lao động khu vực kinh tế ngoài Nhà nước còn nhiều khó khăn. Tình trạng vi phạm pháp luật lao động, trong việc thực hiện chế độ chính sách đối với CNLĐ vẫn còn diễn ra ở một số doanh nghiệp; tình trạng nợ đọng, trốn đóng BHXH trong các doanh nghiệp vẫn còn nhiều...

Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết trong thời gian tới huyện Nghi Lộc xác định nhiệm vụ tiếp tục tập trung chỉ đạo đẩy mạnh và tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; chăm lo bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, ý thức giai cấp, tinh thần dân tộc cho công nhân và lao động; tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của công nhân và người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn; tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt đề án “Đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động”; tổ chức thực hiện tốt công tác đền bù, GPMB để thu hút đầu tư, nhằm tiếp tục phát triển giai cấp công nhân, tạo thêm nhiều việc làm, thu nhập cho người lao động...

                                                                                                          Ngọc Dung

 | 
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
Bản đồ
Skip portletPortlet Menu
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 

Hiệu quả từ nguồn quỹ “Vì người nghèo” ở Nghi Lộc.

 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.