Hội nghị triển khai Đề án sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức theo tinh thần Nghị quyết TW 6, khóa XII.
 
Hội nghị triển khai Đề án sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức theo tinh thần Nghị quyết TW 6, khóa XII. (14/05/2018 08:18 AM)

Sáng ngày 11/5/2018, Huyện ủy Nghi Lộc đã tổ chức Hội nghị triển khai Đề án sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức theo tinh thần Nghị quyết TW 6, khóa XII. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong BCH Đảng bộ huyện, các đồng chí trong Ban chỉ đạo triển khai, thực hiện Đề án và các đồng chí Bí thư, Chủ tịch, Phó bí thư trực Đảng của 30 xã, thị trấn. Đồng chí Đinh Thị Tâm - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy và đồng chí Nguyễn Bá Châu - Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đồng chủ trì Hội nghị.

 Toàn cảnh Hội nghị


 

Hội nghị đã thông qua hai Đề án quan trọng đó là: Đề án "Sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị huyện Nghi Lộc giai đoạn 2018-2021 và những năm tiếp theo"; Đề án "Hợp nhất Văn phòng Đảng ủy với Văn phòng HĐND-UBND xã, thị trấn trên trên địa bàn huyện Nghi Lộc giai đoạn 2018-2020". Theo đó, xuất phát từ yêu cầu triển khai, tổ chức thực hiện các chủ trương của Trung ương về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tiếp tục đổi mới và hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; xuất phát từ yêu cầu thực tiễn trên địa bàn huyện tổ chức bộ máy vẫn còn nhiều đầu mối, tổ chức bên trong vẫn chưa thực sự tinh gọn, cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành trong một số nhiệm vụ chưa hiệu quả; đội ngũ cán bộ lãnh đạo ở một số cơ quan đơn vị vẫn chiếm tỷ lệ cao; số lượng cán bộ, công chức nhất là người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, khối, xóm còn lớn. Bên cạnh đó, vẫn còn một bộ phận cán bộ, công chức không đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Chính vì vậy trong thời gian tới huyện sẽ tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trên địa bàn huyện cơ bản tinh gọn, hợp lý nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng; Năm 2018 sẽ tạm dừng việc tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn toàn huyện. Đến năm 2021, sẽ cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn lại cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và các sự nghiệp trong toàn huyện theo hướng giảm đầu mối, cấp trung gian, cấp phó; giảm tối thiểu bình quân 10% (bằng 332 người) biên chế so với năm 2015; chấm dứt sử dụng hợp đồng để làm công việc chuyên môn nghiệp vụ có tính chất thường xuyên trong cơ quan hành chính nhà nước và số hợp đồng lao động không đúng quy định trong các đơn vị SNCL; sắp xếp bố trí lại cơ cấu CC,VC theo hướng chuyên môn, nghiệp vụ chiếm tỷ lệ cao (ít nhất 60% đối với CC và 65% đối với VC), có 85% CBCCVC được đào tạo bồi dưỡng đạt chuẩn ngạch, chức danh, vị trí, việc làm, tỷ lệ cán bộ nữ trong cấp ủy, lãnh đạo các cấp đạt 15%; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, có năng lực chuyên môn, chuyên nghiệp, tận tụy phục vụ nhân dân đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đến năm 2025, tiếp tục giảm 10% biên chế so với năm 2021; đến năm 2030, tiếp tục giảm tối thiểu 10% biên chế so với năm 2025. Trong năm 2018, huyện sẽ tiến hành lãnh đạo, chỉ đạo hợp nhất văn phòng Đảng ủy với văn phòng HĐND-UBND xã, thị trấn tối thiểu 10 đơn vị, và sẽ tiến hành đại trà và hoàn thành việc hợp nhất trong năm 2019. Đảng ủy, UBND xã, thị trấn sẽ tiến hành xây dựng phương án sắp xếp, bố trí lại các nhiệm vụ cho cán bộ văn phòng Đảng ủy và công chức văn phòng HĐND-UBND theo hướng quy định. Đặc biệt đối với một số cán bộ văn phòng Đảng ủy do trình độ, khả năng công tác...không đáp ứng được các điều kiện, tiêu chuẩn để bố trí công việc thì tập trung làm tốt công tác tưởng, vận động thôi việc và giải quyết chế độ, chính sách theo quy định.


Trong các Đề án cũng nêu rõ những nhiệm vụ chủ yếu, dự báo những khó khăn vướng mắc và các biện pháp giải quyết trong việc triển khai thực hiện Đề án.


Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Đinh Thị Tâm đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, nghiên cứu của các đại biểu tham dự; Đồng chí cũng nhấn mạnh trong thời gian tới sẽ quyết tâm xây dựng một bộ máy được sắp xếp tinh giản ở mức tối ưu nhất; đó là một bộ máy liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ, điều đó đồng nghĩa với việc mỗi công chức phải làm mới bản thân mình theo hướng nâng cao trình độ kỹ năng và trên hết mỗi vị trí phải làm việc hiệu quả tối đa, công tác đánh giá cán bộ, công chức cần được thực hiện một cách nghiêm túc, khoa học, minh bạch. Nếu trong quá trình thực hiện Đề án có vướng mắc thì các đồng chí lãnh đạo các cấp phản ánh về BTV Huyện ủy để được xem xét giải quyết.

 

Mỹ Châu

           

 | 
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
Bản đồ
Skip portletPortlet Menu
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 

Hiệu quả từ nguồn quỹ “Vì người nghèo” ở Nghi Lộc.

 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.