Nghi Lộc: Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XII.
 
Nghi Lộc: Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XII. (27/12/2017 10:05 AM)

Ngày 26/12/2008, tại Hội trường trung tâm huyện, Huyện ủy Nghi Lộc đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XII.


Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Hồng Quang - Bí thư Huyện ủy, các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Thường trực HĐND huyện, Lãnh đạo UBND huyện; trưởng, phó các ban, phòng, ngành, đoàn thể cấp huyện, Giám đốc TTBD chính trị huyện, các đồng chí báo cáo viên cấp huyện, bí thư, phó bí thư (trực đảng), chủ tịch HĐND,UBND các xã thị trấn, bí thư các đảng bộ, chi bộ và thủ trưởng các cơ quan trực thuộc huyện.
Toàn cảnh hội nghị


Sau phần khai mạc, đ/c Lê Văn Dũng Phó bí thư Huyện ủy đã giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Theo đó cần tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong các tổ chức của hệ thống chính trị gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Kiên quyết giảm và không thành lập mới các tổ chức trung gian, giải thể hoặc sắp xếp lại các tổ chức hoạt động không hiệu quả, khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo để một tổ chức, một người có thể đảm nhiệm nhiều việc, nhưng một việc chỉ do một tổ chức, một người chủ trì và chịu trách nhiệm chính. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định về tổ chức bộ máy của các cấp, các ngành, các địa phương, bảo đảm đồng bộ, thống nhất; Mạnh dạn thí điểm một số mô hình mới về thu gọn tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm chức danh. Tiếp tục cải cách hành chính mạnh mẽ, ứng dụng sâu rộng KH-CN; đẩy mạnh xây dựng chính phủ điện tử, đô thị thông minh; Cảnh giác và chủ động có các giải pháp ngăn chặn các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phần tử xấu... Đổi mới căn bản, toàn diện và đồng bộ hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, quản trị tiên tiến, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; giữ vai trò chủ đạo, then chốt trong thị trường dịch vụ sự nghiệp công; Giảm mạnh đầu mối, khắc phục tình trạng manh mún, dàn trải, trùng lắp; giảm mạnh tỉ trọng,nâng cao hiệu quả chi ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập để cơ cấu lại ngân sách, cải cách tiền lương và nâng cao thu nhập cho cán bộ, viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập. Phát triển thị trường dịch vụ sự nghiệp công và thu hút mạnh mẽ các thành phần kinh tế tham gia... 

Các đại biểu tham dự hội nghị

 

Buổi chiều cùng ngày đồng chí Hồ Nam - Trưởng Ban tuyên giáo huyện ủy tiếp tục giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và Nghị quyết số 21-NQ/TW “về công tác dân số trong tình hình mới”. Theo đó, nhà nước ưu tiên đầu tư ngân sách và có cơ chế, chính sách huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân cả về thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống. Phát triển nền y học khoa học, dân tộc và đại chúng, xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập theo phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh, gắn kết y học cổ truyền với y học hiện đại. Xây dựng đội ngũ cán bộ y tế "Thầy thuốc phải như mẹ hiền", có năng lực chuyên môn vững vàng, tiếp cận trình độ quốc tế. Nâng cao năng lực cạnh tranh trong chuỗi sản xuất, cung ứng dược phẩm, dịch vụ y tế. Hướng tới thực hiện bao phủ chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm y tế toàn dân; Tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế và có cơ chế giá, cơ chế đồng chi trả nhằm phát triển vững chắc hệ thống y tế cơ sở, mạng lưới y tế rộng khắp, gần dân...Giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân b, chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ tác động qua lại với phát triển KT-XH; Duy trì vững chắc mức sinh thay thế, đưa tỉ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên, tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số; phân bố dân số hợp lý, nâng cao chất lượng dân số; Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, nội dung truyền thông, giáo dục phải chuyển mạnh sang chính sách dân số và phát triển; Tiếp tục thực hiện cuộc vận động mỗi cặp vợ chồng nên có 2 con, bảo đảm quyền và trách nhiệm trong việc sinh con và nuôi dạy con tốt. Tập trung vận động sinh ít con hơn ở vùng, đối tượng có mức sinh cao; duy trì kết quả ở những nơi đã đạt mức sinh thay thế; sinh đủ 2 con ở những nơi có mức sinh thấp...

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Hồng Quang Bí thư Huyện ủy nêu rõ: Hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng khóa XII đã  ban hành những nghị quyết, kết luận rất quan trọng có ý nghĩa định hướng, cổ vũ và động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta "Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại". Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng đề nghị các đại biểu cần nghiêm túc nghiên cứu, học tập, nắm chắc các nội dung của 4 nghị quyết - đó chính là những quyết sách quan trọng đề cập đến những vấn đề cơ bản, cấp bách, cụ thể hóa những nhiệm vụ trọng tâm của nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 12 đề ra; và ngay sau hội nghị, tất cả các cấp uỷ, tổ chức đảng cần làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về nội dung các Nghị quyết; cần có sự liên hệ với tình hình cụ thể ở từng đơn vị, địa phương khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch, nỗ lực hành động đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.


Ngọc Dung

 

 

                                                                        

 | 
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
Bản đồ
Skip portletPortlet Menu
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 

Hiệu quả từ nguồn quỹ “Vì người nghèo” ở Nghi Lộc.

 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.