Nghi Lộc: Hội nghị quán triệt, học tập chuyên đề năm 2019 về "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
 
Nghi Lộc: Hội nghị quán triệt, học tập chuyên đề năm 2019 về "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (25/02/2019 02:24 PM)


Sáng nay ngày 25/2/2019, tại Hội trường trung tâm huyện, Huyện ủy Nghi Lộc đã tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập chuyên đề năm 2019 về "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (Chuyên đề năm 2019). Dự Hội nghị và trực tiếp truyền đạt các nội dung Chuyên đề có đồng chí Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lâm Quốc Tuấn - Phó viện trưởng Viện xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Tham dự Hội nghị còn có hơn 200 đồng chí cán bộ chủ chốt của huyện.
Toàn cảnh hội nghị


Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Phó Giáo sư, Tiến sỹ  Lâm Quốc Tuấn quán triệt nội dung Chuyên đề năm 2019 bao gồm 2 phần: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân; Chủ trương của Đảng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong giai đoạn hiện nay. Đây là chuyên đề được Ban Tuyên giáo TW ban hành năm 2019 nhằm góp phần thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM”. Tôn trọng Nhân dân chính  là phải có thái độ đánh giá cao vai trò, vị trí của nhân dân; đề cao ý dân, sức dân, bởi “dễ mười lần không dân cũng chịu, khó trăm lần dân liệu cũng xong”; trong phong cách giao tiếp với nhân dân cần thể hiện thái độ yêu thương, quý mến, trân trọng; muốn thật sự tôn trọng dân thì phải hiểu dân. Phát huy dân chủ là  làm sao cho dân có năng lực làm chủ, biết hưởng, dùng quyền dân chủ, dám nói, dám làm. Muốn vậy phải chịu khó nghe dân, gặp dân, hiểu dân, học dân, hỏi dân. Theo Người  muốn có sức dân, lòng dân thì phải chăm lo đời sống của dân; phải lãnh đạo, tổ chức, giáo dục nhân dân tăng gia sản xuất, tiết kiệm; Dân đủ ăn đủ mặc thì những chính sách của Đảng và Nhà nước đưa ra sẽ dễ dàng thực hiện.Các đồng chí  tham dự hội nghị
Phó Giáo sư, Tiến sỹ  Lâm Quốc Tuấn quán triệt nội dung Chuyên đề năm 2019


Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân là nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới; đồng thời là giải pháp quan trọng, cấp bách trong xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị giai đoạn hiện nay; đồng chí Lâm Quốc Tuấn  đặc biệt nhấn mạnh để xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong giai đoạn hiện nay cần chú trọng một số nhiệm vụ, giải pháp:  đối với tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức CT-XH cần quán triệt đầy đủ tư tưởng HCM, đường lối quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về "dân làm gốc"; chỉ đạo thực hiện Quy chế DCCS, cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân sản xuất, thực hiện tốt Quy chế giám sát, phản biện xã hội... Các cấp ủy các cấp trên địa bàn huyện cần tổ chức học tập, nghiên cứu bám sát nội dung chuyên đề, liên hệ với thực tiễn, lựa chọn những vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong việc xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân ở địa phương, đơn vị đề ra giải pháp khắc phục. Đối với cán bộ, đảng viên, công chức cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái; sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân; kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, tự giác thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư.... Mỗi cán bộ đảng viên công chức cần đăng kí một việc làm cụ thể theo gương Bác gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao...


                                                                                                Mỹ Dung

 

 | 
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
Bản đồ
Skip portletPortlet Menu
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 

Hiệu quả từ nguồn quỹ “Vì người nghèo” ở Nghi Lộc.

 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.