Nghi Lộc: Kết quả sau 2 năm thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 14/12/2016 của Tỉnh ủy Nghệ An về xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển
 
Nghi Lộc: Kết quả sau 2 năm thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 14/12/2016 của Tỉnh ủy Nghệ An về xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển (15/10/2018 10:00 AM)


Thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 14/12/2016 của Tỉnh ủy Nghệ An về xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 05), Huyện ủy, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện trên địa bàn huyện. Đến nay, sau 02 năm thực hiện Nghị quyết 05, trên địa bàn huyện đã đạt được một số kết quả tích cực, cụ thể như sau:

Về xây dựng con người văn hóa phát triển toàn diện, từ trung tâm huyện đến các xã, thị trấn đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục về những đức tính, truyền thống tốt đẹp của Dân tộc, quê hương như: yêu gia đình, yêu quê hương đất nước; cần cù, sáng tạo, ham học hỏi, có ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết phấn đấu vì mục đích chung; có lối sống mộc mạc, giản dị, trung thực, nhân ái, nghĩa tình, thủy chung, tuân thủ pháp luật, tôn trọng kỷ cương...Cổng thông tin điện tử huyện đã xây dựng chuyên mục "Gương người tốt, việc tốt", "Đất và người Nghi Lộc" đăng tải gần 50 tin bài để tuyên truyền, nhân rộng gương người tốt, việc tốt trên địa bàn huyện. Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện, xã, thị trấn; Cổng thông tin điện tử huyện; Trang tin nội bộ huyện dành nhiều thời lượng để nêu gương, nhân rộng các điển hình gương người tốt, việc tốt, đặc biệt là kịp thời phát hiện và tuyên truyền về những những người có nghĩa cử vì cộng đồng, những gia đình văn hóa tiêu biểu. Phong trào xây dựng gương "người tốt, việc tốt" trên địa bàn huyện có nhiều nét khởi sắc, thực sự tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Thông qua các Phong trào thi đua yêu nước, trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều gương điển hình người tốt, việc tốt và các điển hình tiên tiến trên tất cả các mặt, đặc biệt là trong nội dung xây dựng nông thôn mới và học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiêu biểu như: các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng của Công an Nghi Lộc; tấm gương ông Đặng Khắc Dũng ở xã Nghi Thái xây nhà hàng tỉ đồng làm phòng đọc sách miễn phí; Cô giáo đã nghỉ hưu Phan Thị Lân ở Nghi Văn hàng chục năm kiên trì với "tiếng trống học bài"; nhiều người dân trả lại tài sản nhặt được hàng chục triệu đồng cho người đánh rơi; chương trình "bát cháo tình thương", ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa, khám chữa bệnh miễn phí; Leo núi hái sim gây quỹ giúp trẻ em nghèo, Đoàn thanh niên cắt tóc, rửa xe gây quỹ “Tấm lòng nhân ái”...Xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến trong lao động, sản xuất. Năm 2018, UBND huyện tổ chức hội nghị tuyên dương khen thưởng 161 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi...

Đài TT-TH huyện đac xây dựng được gần 10 phóng sự về kết quả thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trịh và những điển hình tiêu biểu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Quan tâm đẩy mạnh xây dựng gia đình văn hóa phát triển bền vững. Thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền phát huy truyền thống gia đình mang bản sắc Xứ Nghệ nói chung, quê hương Nghi Lộc nói riêng; Các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở chăm lo giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử cho các thành viên trong gia đình. Đặc biệt chú trọng việc xây dựng gia đình văn hóa gắn với xây dựng danh hiệu "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", "Dòng họ văn hóa"; không công nhận, công nhận lại danh hiệu văn hóa đối với các dòng họ có tình trạng bạo lực gia đình, vi phạm tệ nạn xã hội...Kết quả, đến năm 2018 tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu GĐVH đạt 86,86% (tăng 0,66% so với năm 2016). Đa số các xã tỷ lệ GĐVH tăng so với năm 2016. Có 06 xã tỷ lệ GĐVH trên 90%, gồm: Nghi Long (93,05%), Nghi Khánh (92,09%), TT Quán Hành (91,88%), Nghi Xá (91,16%), Nghi Hợp (90,85%), Nghi Thịnh (90%). Toàn huyện có 116 dòng họ đạt dan hiệu "Dòng họ văn hóa". Chất lượng các gia đình văn hóa nhìn chung được giưc vững và phát huy tốt.

 

Lễ đón nhận danh hiệu "Dòng họ văn hóa" của Dòng họ Nguyễn Đình - Chi 14 xã Nghi Hợp

Tăng cường tuyên truyền về Luật phòng chống bạo lực gia đình đến tận từng hộ dân; phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp bạo lực gia đình. Toàn huyện đã xây dựng được 60 câu lạc bộ gia đình hoạt đông có hiệu quả như: CLB "Gia đình hạnh phúc", CLB "Gia đình không bạo lực"... 100% xã, thị trấn đã xây dựng được Quy trình thủ công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa". 100% xóm, tổ dân phố thực hiện tốt việc công bố danh sách GĐVH vào dịp Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) gắn với tuyên dương các GĐVH tiêu biểu xuất sắc.

Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đảm bảo điều kiện để xây dựng con người văn hóa và gia đình văn hóa Nghi Lộc phát triển toàn diện.  Duy trì và đẩy mạnh xây dựng các danh hiệu văn hóa như: Gia đình văn hóa, Làng văn hóa, Dòng họ văn hóa, Cơ quan, Đơn vị văn hóa, Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị...Quan tâm nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa. Ban chỉ đạo Phong trào TD ĐKXD ĐSVH huyện đã tổ chức tổng rà soát chất lượng danh hiệu "Làng văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa" trên địa bàn huyện, trên cơ sở đó công nhận lại đối với những đơn vị duy trì tốt; Năm 2017, UBND huyện  không công nhận lại 06 vi phạm nghiêm trọng tiêu chí văn hóa.

Quan tâm xây dựng thiết chế văn hóa-thể thao ở cơ sở. 100% xã, thị trấn, xóm, TDP có thiết chế văn hóa-thể thao. Từ năm 2016 đến 2018 đã xây dựng  mới 07 nhà văn hóa xóm;  100% nhà văn hóa xóm, TDP có các dụng cụ tối thiểu để luyện tập TDTT như bóng đá, bóng chuyền, cầu lông...Khôi phục và và duy trì được một số các hoạt động văn hóa và trò chơi dân gian mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc như: kéo co, cờ người, các trò chơi dân gian...

Duy trì thường xuyên phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao ở cơ sở, tạo môi trường và lối sống lành mạnh, bổ ích. Thành lập và duy trì được nhiều câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ như: câu lạc bộ thơ xã Nghi Phong, Phúc Thọ, Nghi Trường, CLB dân ca ví giặm Nghi Long, Nghi Trung, câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, câu lạc bộ dưỡng sinh...

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, đầu tư nguồn lực cho xây dựng và phát triển con người văn hóa, gia đình văn hóa. Hàng năm, đa số các xã, thị trấn đã ban hành được kế hoạch thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH, kế hoạch chuyên đề về xây dựng Gia đình văn hóa, làng văn hóa. Mỗi năm, UBND huyện tổ chức 02 đợt kiểm tra các hoạt động văn hóa. UBND các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra, rà soát tình hình hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm như: kinh doanh văn hóa phẩm cấm lưu hành, tổ chức hoạt động trái thuần phong mỹ tục, vi phạm nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, lễ hội... Phát huy vai trò phản biện của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở đối với việc tổ chức và quản lý hoạt động văn hóa.

Tiếp tục quan tâm đầu tư ngân sách cho sự nghiệp văn hóa. Ban hành cơ chế của HĐND huyện hỗ trợ xóm đạt danh hiệu LVH mới mức 10 triệu đồng/xóm, hỗ trợ xóm xây dựng thành công mô hình "Làng văn hóa tiêu biểu" với mức 10 triệu đồng/xóm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Nghị quyết 05 còn một số tồn tại, hạn chế, như:

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 05 ở một số xã chưa thực sự quyết liệt, thể hiện ở một số nội dung như: chưa ban hành được nghị quyết, đề án, kế hoạch chuyên đề để cụ thể hóa việc thực hiện trên địa bàn, công tác quán triệt, tuyên truyền về nội dung Chỉ thị hiệu quả chưa cao... Công tác kiểm tra, giám sát của Cấp ủy, Chính quyền từ huyện đến cơ sở về việc thực hiện Nghị quyết 05 có lúc, có nơi còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao.

Việc duy trì phát huy danh hiệu Gia đình văn hóa, Làng văn hóa  ở một số xã không tốt. Nhiều GĐVH, LVH còn xảy ra tình trạng vi phạm tiêu chí như: an ninh trật tự  chưa đảm bảo, xảy ra bạo lực gia đình đặc biệt là nhiều LVH vi phạm chính sách KHHGĐ. Qua kiểm tra, 6 tháng đầu năm 2018 có  164/329 làng văn hóa có người sinh con thứ 3 trở lên, chiếm tỷ lệ 49,84%. Các xã có tỷ lệ LVH vi phạm SCT3 cao gồm: Nghi Quang (4/5 LVH vi phạm), Nghi Thái (8/9), Nghi Vạn (9/12), Nghi Xá (6/8), Nghi Văn (13/17), Nghi Kiều (11/16), Phúc Thọ (10/5). Đặc biệt, có 02 xã có 100% làng văn hóa có người SCT3, gồm: Nghi Diên (7/7), Nghi Thiết (6/6). (Nghi Thiết 2 năm liên tục 100% LVH vi phạm).

Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 05 trong thời gian tới, Huyện ủy, UBND huyện xác định tiếp tục đẩy mạnh lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, cấp ủy, chính quyền 30 xã, thị trấn phát huy những kết quả đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế, quan tâm thực hiện có hiệu quả thực chất, cụ thể các nội dung Nghị quyết 05, góp phần xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa trên quê hương Nghi Lộc đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển.

Đình Dương

Phòng VHTT huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 | 
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
Bản đồ
Skip portletPortlet Menu
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 

Hiệu quả từ nguồn quỹ “Vì người nghèo” ở Nghi Lộc.

 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.