Đại hội Đảng bộ cơ quan Chính quyền huyện nhiệm kỳ 2020 –2025.
 
Đại hội Đảng bộ cơ quan Chính quyền huyện nhiệm kỳ 2020 –2025. (20/05/2020 03:19 PM)


Sáng nay, ngày 20/5/2020, Đảng bộ Cơ quan Chính quyền huyện Nghi Lộc Long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 phiên chính thức. Về dự và chỉ đạo Đại hội có Đ/c Phạm Hồng Quang – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, các Đ/c trong TT Huyện ủy, đại diện các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy. 


Toàn cảnh Đại hội Đoàn Chủ tịch Đại hội


Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Cơ quan Chính quyền huỵên với tinh thần đoàn kết, đổi mới, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền huyện ban hành các chương trình, kế hoạch, đề án để tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội và quốc phòng an ninh, góp phần hoàn thành 21/23 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

 

Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị t­ư t­ưởng cho cán bộ Đảng viên. Đảng bộ tập trung chăm lo công tác giáo dục chính trị tư­ tư­ởng cho cán bộ, đảng viên thông qua việc tổ chức quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp uỷ cấp trên. Hàng năm, 100% chi bộ đều được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được đảng bộ thường xuyên quan tâm. Trong nhiệm kỳ đã có 13 đồng chí tốt nghiệp thạc sỹ, 8 đồng chí tốt nghiệp văn bằng 2;  6 đồng chí tốt nghiệp lớp cao cấp lý luận chính trị, 16 đồng chí học trung cấp lý luận chính trị, 12 đồng chí hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, 8 đồng chí hoàn thành chương trình bồi dưỡng chuyên viên chính và 02 đồng chí hoàn thành chương trình chuyên viên cao cấp.

           

Công tác bồi dưỡng và phát triển đảng viên được chú trọng. Trong nhiệm kỳ kết nạp 32 đồng chí đảng viên mới, đạt 160% nghị Quyết Đại hội (vượt 60% chỉ tiêu nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020). Thực hiện nghiêm việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại đảng viên cuối năm. Số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 95%, trong đó có trên 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Đ/c Phạm Hồng Quang – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội

 

Cơ quan Chính quyền Huyện được tập trung xây dựng ngày càng vững mạnh toàn diện. Hàng năm, chỉ đạo cơ quan tổ chức tốt hội nghị cán bộ công chức viên chức; kịp thời xây dựng, bổ sung và thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở theo quy định. chăm lo xây dựng cảnh quan môi trường cơ quan, góp phần xây dựng thành công cơ quan đạt danh hiệu cơ quan văn hóa vào năm 2019.  

 

Phương thức lãnh đạo của cấp ủy được đổi mới, chất lượng, hiệu quả, Đảng ủy tập trung quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, phát huy dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, gắn trách nhiệm cá nhân với vai trò lãnh đạo của tập thể, giữ gìn mối đoàn kết, thống nhất. Xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, chế độ sinh hoạt, giao ban, chế độ kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành. Trong sinh hoạt luôn bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ nghiêm kỷ luật, đấu tranh phê bình, tự phê bình thẳng thắn và đảm bảo mối đoàn kết thống nhất cao. 

Đ/c Nguyễn Tiến Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo  HĐND, UBND huyện tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 07 đồng chí. Đ/c Lê Thị Hiền – Phó Chủ tịch HĐND huyện được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy, Đ/c Nguyễn Đức Thọ - Phó Chủ tịch UBND huyện được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy; Đại hội cũng đã bầu 03 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện khóa XXIX.

 

Đình Dương

Phòng VHTT huyện

 | 
 
Tin đã đưa: