DANH BẠ ĐIỆN THOẠI
 
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI (18/09/2017 03:17 PM)


MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU                                                                                                     1

Thường trực Huyện ủy và các ban Đảng                                                          3

Thường trực HĐND huyện                                                                                5

Lãnh đạo UBND huyện                                                                                      5

Văn phòng HĐND-UBND huyện                                                                        5

Phòng Nội vụ                                                                                                     6

Phòng Tư pháp                                                                                                  6

Thanh tra huyện                                                                                                6

Phòng Tài chính – kế hoạch                                                                              6

Phòng Tài nguyên – Môi trường                                                                        7

Phòng Kinh tế - Hạ tầng                                                                                    7

Phòng NN-PTNT                                                                                               7

Phòng LĐ-TB&XH                                                                                             7

Phòng Văn hóa – thông tin                                                                                8

Phòng Y tế                                                                                                         8

Phòng GD-ĐT                                                                                                    8

Văn phòng ĐKQSD đất                                                                                     8

Ban QLDA ĐTXD huyện                                                                                    9

Chi cục Thống kê                                                                                               9

Công an huyện                                                                                                  9

Ban chỉ huy Quân sự huyện                                                                              9

Viện kiểm sát nhân dân huyện                                                                        10

Tòa án nhân dân huyện                                                                                   10

Chi cục Thi hành án dân sự                                                                            10

Chi cục Thuế huyện                                                                                         10

Kho bạc nhà nước huyện                                                                                12

Ngân hàng NN&PTNT                                                                                     11

Ngân hàng chính sách xã hội huyện                                                               11

Bảo hiểm xã hội huyện                                                                                    11

Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao                                                     12

Đài Truyền thanh – truyền hinh huyện                                                            12

Trung tâm Y tế huyện                                                                                      13

Ttrung tâm dân số KHHGĐ                                                                             13

Bệnh viện đa khoa huyện                                                                                13

Ban quản lý rừng phòng hộ                                                                             14

Hạt Kiểm lâm huyện                                                                                        14

Xí nghiệp Thủy lợi huyện                                                                                 14

Trạm Khuyến nông                                                                                          14

Trạm Thú Y                                                                                                      15

Trạm bảo vệ Thực vật                                                                                     15

Trạm Giống cây trồng                                                                                      15

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện                                                                      16

Liên đoàn Lao động huyện                                                                              16

Đoàn TNCS HCM                                                                                            16

Hội Nông dân huyện                                                                                        17

Hội Cựu chiến binh huyện                                                                               17

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện                                                                            17

Hội Chữ thập đỏ                                                                                              18

Hội người mù                                                                                                   18

Hội Khuyến học                                                                                               18

Trung tâm Viễn thông Nghi Lộc                                                                       19

Bưu điện Nghi Lộc                                                                                           19

Điện lực Nghi Lộc                                                                                            19

Trường Trung cấp nghề KTKT                                                                        20

Trung tâm Giáo dục thường xuyên                                                                 20

Trường THPT Nguyễn Duy Trinh                                                                    21

Trường THPT Nghi Lộc 2                                                                                21

Trường THPT Nghi Lộc 3                                                                                21

Trường THPT Nghi Lộc 4                                                                                21

Trường THPT Nghi Lộc 5                                                                                21

Trường THPT Nguyễn Thức Tự                                                                      21

Địa chỉ email Huyện ủy và các phòng, ngành                                                 21

Địa chỉ email các xã, thị trấn                                                                            23

Danh bạ điện thoại các xã, thị trấn                                                                  25

1.   HĐND- UBND TT Quán Hành                                                                   25

2.   HĐND- UBND Xã Nghi Công Bắc                                                             25

3.   HĐND- UBND Xã Nghi Công Nam                                                            25

4.   HĐND-UBND Xã Nghi Diên                                                                       26

5.   HĐND-UBND Xã Nghi Công Nam                                                             26

6.   HĐND-UBND Xã Nghi Hoa                                                                        26

8.   HĐND-UBND Xã Nghi Hưng                                                                     27

9.   HĐND-UBND Xã Khánh Hợp                                                                              27

10.    HĐND-UBND Xã Nghi Kiều                                                                    28

11.    HĐND-UBND Xã Nghi Lâm                                                                    28

12.    HĐND-UBND Xã Nghi Long                                                                   28

13.    HĐND-UBND Xã Nghi Mỹ                                                                      29

14.    HĐND-UBND Xã Nghi Phong                                                                 29

15.    HĐND-UBND Xã Nghi Phương                                                              29

16.    HĐND-UBND Xã Nghi Quang                                                                30

17.    HĐND-UBND Xã Nghi Tiến                                                                    30

18.    HĐND-UBND Xã Nghi Thạch                                                                 30

20.    HĐND-UBND Xã Nghi Thiết                                                                   31

21.    HĐND-UBND Xã Phúc Thọ                                                                    31

22.    HĐND-UBND Xã Nghi Thịnh                                                                  32

23.    HĐND-UBND Xã Nghi Thuận                                                                 32

24.    HĐND-UBND Xã Nghi Trung                                                                  32

25.    HĐND-UBND Xã Nghi Trường                                                               33

26.    HĐND-UBND Xã Nghi Vạn                                                                     33

27.    HĐND-UBND Xã Nghi Văn                                                                     33

28.    HĐND-UBND Xã Nghi Xá                                                                       34

29.    HĐND-UBND Xã Nghi Xuân                                                                   34

30.     HĐND-UBND Xã Nghi Yên     34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY VÀ CÁC BAN ĐẢNG

THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Phạm Hồng Quang

Bí thư

3.611.666

0913.274.650

2

Nguyễn Bá Châu

PBT Thường trực

3.615.534

0912.735.691

3

Lê Văn Dũng

Phó bí thư

3.615.534

0912.414.024

4

Nguyễn Tiến Dũng

Phó bí thư

   3.614.888

0917.755.567

 

VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Đăng Đức

Chánh Văn phòng

3.613.493

0912.592.501

2

Lê Nam

Phó Chánh VP

3.861.850

0948.587.498

3

Lê Thị Khánh Ly

Phó Chánh VP

3.861.154

0943.033.849

4

Văn thư

 

3.861.154

 

 

BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Ngọc Biên

Trưởng ban

3.613.223

0987.023.234

3

 Nguyễn Đình Nam

Phó ban

 

0912.834.919

 

BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Hồ Nam

Trưởng ban

3.611.522

0912.883.056

2

Nguyễn Tiến Cường

Phó ban

3.613.222

0912.590.640

3

Nguyễn Cảnh Thi

Phó ban

 

0983.851.966

 


 

ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Bùi Quang Vinh

Chủ nhiệm

3.861.709

0912.094.721

2

Đinh Thanh Trang

Phó chủ nhiệm

3.861.408

0913.059.421

 

BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Trần Xuân Quang

Trưởng ban

3.611.541

0949.903.285

2

Đồng Bính Định

Phó ban

 

0949.830.678

 

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Hồ Nam

 

 

      0912.883.056

2

Nguyễn Văn Thịnh

Phó Giám đốc

3.861.380

0989.857.917

3

Bùi Quang Hùng

Phó giám đốc

3.861.657

0912.922.377

 


THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Bá Châu

Chủ tịch

 

0912.590.659

2

Trần Hữu Lam

Phó Chủ tịch

3.861.144

0913.404.686

3

Lê Thị Hiền

Phó Chủ tịch

3.796.757

0387.795.488

4

Đồng Bính Định

Trưởng ban KT-XH

 

0949.830.678

5

Nguyễn Đình Nam

Trưởng ban Pháp chế

 

0912.834.919

 

LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Tiến Dũng

Chủ tịch

3.614.888

0917.755.567

 2

Nguyễn Thanh Hải

Phó Chủ tịch

3.613.567

0912.921.325

3

Trần Thị Ánh Tuyết

Phó Chủ tịch

3.861.225

0947.228.871

4

 Nguyễn Đức Thọ

Phó Chủ tịch

3.614.065

0917.868.269

 

VĂN PHÒNG HĐND-UBND HUYỆN

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

 2

Đinh Thế Tài

Chánh Văn phòng

3.613.868

0914.686.189

3

Trần Văn Hải

Phó Chánh VP

 

0916.051.188

4

Nguyễn Huy Hội

Văn thư

3.861.284

0913.061.649

5

Hồ Thị Huệ

Kế toán

3.613.614

0919.676.289

6

Lê Thị Nguyệt

Chuyên viên

Ban tiếp công dân

 

3.613.613

0988.326.534

7

Cao Thị Hồng Phương

Chuyên viên

Bộ phận TN&TKQ

 

0975.28.99.44

0941.170.898

8

Nguyễn Thị Thu Hà

Chuyên viên

tổng hợp

 

0976.356.965

 

Máy Fax

 

3.861.152

 

 

                                           


PHÒNG NỘI VỤ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Văn Dũng

Trưởng phòng

3.796.757

0912.587.778

2

Nguyễn Công Ánh

Phó phòng

3.611.297

0912.414.085

3

Lê Xuân Lộc

Phó phòng

 

0916.767.078

 

PHÒNG TƯ PHÁP

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Đình Thành

Trưởng phòng

3.615.061

0983.424.306

  2

Nguyễn Văn Vinh

Phó phòng

3.796.546

0912.226.135

 

THANH TRA HUYỆN

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Trương T.Thanh Huyền

Chánh Thanh tra

3.611.296

0919.627.809

  2

Nguyễn Thị Hợi

Phó Chánh T. Tra

 

0919.730.788

 

 

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

 

Trưởng phòng

 

0919.527.726

  2

Nguyễn Thanh Hải

Phó Trưởng phòng

 

0919.529.035

3

 

Phó Trưởng phòng

 

 

4

Nguyễn Hoàng Lộc

Phó Trưởng phòng

 

0913.829.737

 


PHÒNG TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Bá Điệp

Trưởng phòng

3.611.055

  0912.516.524

2

Hoàng Mạnh Hà

Phó Trưởng phòng

 

0945.567.989

 

PHÒNG KINH TẾ HẠ TẦNG

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Đình Thi

Trưởng phòng

3.861.546

0948.089.567

 2

 Nguyễn Bằng Phi

Phó Trưởng phòng

 

0912.414.333

 

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

 Trần Nguyên Hòa

Trưởng phòng

3.861.224

0912.385.795

  2

Đồng Thanh Bình

Phó Trưởng phòng

 

0912.448.126

3

Trần Trung Thao

Phó Trưởng phòng

 

0915.872.468

 

PHÒNG LAO ĐỘNG - TB&XH

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

 Đặng Văn Lương

Trưởng phòng

3.861.366

0987.936.530

 2

 Nguyễn Tiến Dũng

Phó Trưởng phòng

 

  0912.256.545

3

 Nguyễn Thị Lộc

Phó Trưởng phòng

 

0913.031.909

 


PHÒNG VĂN HÓA - THÔNG TIN

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Đình Hùng

Trưởng phòng

3.614.741

0911.638.777

  2

Nguyễn Đình Dương

Phó Trưởng phòng

 

      0944.040.609

 

PHÒNG Y TẾ

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

 

 

 

 

 

1

Mai Văn Công

Phó Trưởng phòng

3.615.633

0852.628.783

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Văn Thông

Trưởng phòng

3.861.207

0989.898.507

2

 Nguyễn Đình Trung

Phó phòng

 

0912.627.035

  3

Nguyễn Thị Nhung An

Phó phòng

3.614.283

0986.240.129

4

Nguyễn Đình Thọ

Phó phòng

 

  0987.019.272

5

Văn thư

 

3.611.004

 

 

CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Mai Hồng Lê

Giám đốc

3.796.468

   0918.198.333

 

 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Lê Văn Đức

  Giám đốc

 

0919.527.726

2

Trần Viết Cảnh

Phó giám đốc

3.614.668

0983.848.983   

3

Phùng Ngọc Tú

Phó giám đốc

 

 0913.357.717

 

CHI CỤC THỐNG KÊ HUYỆN

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Võ Vỹ

Chi cục trưởng

3.861.220

0915.416.451

  2

Vũ Thị Thu Hà

Chi cục phó

 

0983.033.687

 

CÔNG AN HUYỆN

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

 Nguyễn Trọng Tuệ

Trưởng công an

3 611 799 

  0977.665.199

 2

Nguyễn Văn Dũng

    Phó Trưởng CA

3 861 444 

  0911.229.222

3

Nguyễn Anh Tuấn

Phó Trưởng CA

 

0945.330.303

4

Nguyễn Thành Nhân

Phó Trưởng CA

 

0904.657.879

5

Nguyễn Mạnh Hùng

Phó Trưởng CA

 

0913.385.546

6

Thái Văn Khoa

Phó Trưởng CA

 

0915001379

7

Nguyễn Ngọc Thanh

Phó Trưởng CA

 

0912163588

 

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Chí Quân

Chính trị viên

 

0915.207.377

2

 Nguyễn Thanh Tùng

Chỉ huy trưởng

3.613.276

0982.022.776

3

Đinh Thanh Minh

Tham mưu trưởng

3.611.904

0974.715.430

4

Trực Ban

 

3.861.158

 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Đào Nguyên

Viện trưởng

3.861.986

0912.114.386

 2

Nguyễn Quốc Hùng

Phó Viện trưởng

 

0912.884.569

3

Nguyễn Chí Cường

Phó Viện trưởng

 

0902.050.222

 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Cao Khắc Chiến

Chánh án

3.920.468

0912.555.497

2

Vũ Đức Thúy

Phó Chánh án

3.861.184

0904.479.502

3

Lê Thị Huyền

Phó Chánh án

 

0917.137.375

 

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Thái Văn Ngọc

Chi cục trưởng

3.613.472

01234.897.259

 2

Hoàng Quốc Dũng

Phó Chi cục trưởng

 

0915.412.556

 

CHI CỤC THUẾ KHU VỰC BẮC VINH

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Việt Hùng

Chi cục trưởng

3.861.867

0976.886.889

 2

Trịnh Xuân Ngũ

Phó Chi cục trưởng

3.861.869

0912.305.518

3

Phạm Văn Hởi

Phó Chi cục trưởng

3.796.591

0989.151.309

 

KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

 Hoàng Anh Tuấn

Giám đốc

3.861.172

0919.225.777

 2

Phạm Huy Toàn

Phó giám đốc

3.615.566

0912.883.090

 

NGÂN HÀNG NN&PTNT

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Cao Xuân Dũng

Giám đốc

3.861.460

0915.488.799

 2

Hồ Đình Sơn

Phó giám đốc

3.861.681

0912.297.977

3

Ngô Thị Hồng

Phó Giám đốc

 

0945.476.644

 

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Việt Hà

Giám đốc

3.613.227

0973.235.678

 2

 

Phó giám đốc

3.614.461

 

 

 

 

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Chu Văn Lương

Giám đốc

3.796.898

0912.044.239

 2

Nguyễn Văn Tùng

Phó giám đốc

3.861.294

0988.512.333

 

TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO-TRUYỀN THÔNG

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Phùng Thanh Phương

Giám đốc

3.861.204

0983.573.635

2

Hoàng Hải Quang

Phó Giám đốc

3.861.211

0913.034.248

  3

Nguyễn Khắc Chất

Phó Giám đốc

3.796.873

0918.332.827

4

Nguyễn Văn Lê

Phó giám đốc

 

0904.993.223

5

Nguyễn Thị Mai

Phó Giám đốc

 

0915.050.987

 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Võ Văn Thắng

Giám đốc

3.615.789

0983.295.007

 2

Lê Doãn Hùng

Phó giám đốc

 

    0986.951.579

0912.396.569

3

Phòng hành chính

 

3.614.111

 

 

TRUNG TÂM DÂN SỐ -

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

  1

Trần Thị Kim Chung

Phó GĐ

  3.861.167

0911.176.128

 

 

 


 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Huy Phúc

Giám đốc

3.861.643

0915.125.877

2

Nguyễn Hữu Thọ

Phó giám đốc

3.614.111

0915.472.708

3

 

Phó giám đốc

 

0989.411.459

 

BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

  Nguyễn Công Sơn

Giám đốc

3861.148

0913.054.968

2

Trần Văn Trường

Phó giám đốc

3.861.861

0989.135.079

3

  Nguyễn Văn Công

Phó giám đốc

3.861.303

    0913.128.959

 

HẠT KIỂM LÂM HUYỆN

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Thức Thành

Hạt trưởng

3.861.188

0912.435.066

2

Hoàng Đăng Phúc

Hạt phó

 

0944.360.605

3

Phạm Văn Thông

Hạt phó

 

0919.605.070

3

Trạm Nghi Yên

 

3.791.209

 

 

XÍ NGHIỆP THỦY LỢI HUYỆN

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Đình Hoan

Giám đốc

3.861.169

0916.061.326

2

Cao Văn Niệm

Phó Giám đốc

 

0978.326.169

 

 

 

TRẠM KHUYẾN NÔNG HUYỆN

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

 Võ Tá Long

Trạm trưởng

3.861.647

0973.480.698

 2

Nguyễn Quỳnh An

Trạm phó

 

0913.144.989

 

TRẠM THÚ Y

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

 Trần Quốc Cường

Trạm trưởng

3.861.429

0976.183.309

 2

Đặng Xuân Tôn

Trạm phó

 

0976.151.037

 

 

 

 

 

 

 

TRẠM BẢO VỆ THỰC VẬT

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Đặng Thị Hải

Trạm trưởng

3.861.221

0944.197.474

 2

Trần Quốc Cường

Trạm phó

 

0976.183.309

 

 

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC HUYỆN

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Trần Xuân Quang

Chủ tịch

  3.861.522

0949.903.285

2

Hoàng Cương

      Phó Chủ tịch

 

0915.963.897

3

Đậu Khắc Thân

Phó Chủ tịch

 

0914.445.238

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

 Phan Văn Sâm

Chủ tịch

3.861.698

0913.047.972

 2

 Hoàng T. Hải Thanh

Phó Chủ tịch

 

083.809.5751

 

ĐOÀN TNCS HCM

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

 Nguyễn Thị Lê

Bí thư

3.861.459

0986.878.884

2

Nguyễn Trung Dũng

Phó Bí thư

 

0978.627.400

3

Nguyễn Đức Lộc

Phó Bí thư

 

0912.627.636

 

 

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Thái Viết Dũng

Chủ tịch

3.861.475

          0912.363.695

 2

Nguyễn Xuân Vinh

Phó Chủ tịch

 

0977.611.158

 3

Hoàng Thị Tâm Bình

Phó Chủ tịch

 

0373.643.346

 

HỘI CỰU CHIẾN BINH HUYỆN

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Văn Nam

Chủ tịch

3.611.054

0982.056.320

  2

Nguyễn Hoàng Sơn

Phó Chủ tịch

 

   0913.099.350

3

Đặng Bá Lĩnh

Phó Chủ tịch

 

0973.646.709

 

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Đinh Thị Hạnh

Chủ tịch

3.861.539

0982.709.973

2

Lê Thị Thùy Dương

Phó Chủ tịch

 

0982.127.275

3

Nguyễn Thị Xuân

Phó Chủ tịch

 

0982.009.980

 

 

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

 

 

Cơ quan

Di động

1

Trần Thị Ánh Tuyết

Chủ tịch

 

 0947.228.871

2

Nguyễn Thị Mỹ Châu

Cán bộ

3.861.361

     0943.97.87.87

 

HỘI NGƯỜI MÙ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Văn Thơ

Chủ tịch

3.861.510

0977.927.907

2

Nguyễn Duy Tùng

Phó Chủ tịch

 

0356.789.123

 

HỘI KHUYẾN HỌC HUYỆN

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Xuân Giao

Chủ tịch

3.861.225

0989.662.994

2

Phạm Đình Thuận

Phó Chủ tịch

3.614.228

0914.401.305

 

 


TRUNG TÂM VIỄN THÔNG NGHI LỘC

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Lưu Văn Hạnh

Giám đốc

3.861.119

0912.462.999

2

Võ Quang Vinh

Phó Giám đốc

3.861.209

0913.055.573

3

Trần Văn Hiệp

Phó Giám đốc

 

0912.574.502

BƯU ĐIỆN NGHI LỘC

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Xuân Thân

Giám đốc

3.861.121

             0888.356.999

2

Nguyễn Viết Trường

Phó Giám đốc

 

0888.565.777

 

 

ĐIỆN LỰC NGHI LỘC

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Phùng Bá Trung

Trưởng chi nhánh

 

0968.65.68.68

2

Cao Xuân Hoàng

Phó Chi nhánh

 

0962.006.179

3

Nguyễn Xuân Hùng

Phó Chi nhánh

 

0968.752.999

4

Trực ban

 

8.921.868

 

 

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KTKT

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Phạm Xuân Hồng

Giám đốc

3.611.848

0917.303.919

2

Lương Anh Tuấn

Phó Giám đốc

 

           0948.247.368

 


TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Võ Văn Ân

Hiệu trưởng

6.553.567

0915.407.408

2

Đặng Viết  Cường

Hiệu phó

 

0983.103.858

 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DUY TRINH

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Hoàng Thị Kim Liên

Hiệu trưởng

3.614.037

0985.522.203

2

Phạm Trường Giang

Hiệu Phó

 

0914.377.387

3

Đặng Thái Bình

Hiệu phó

 

0912.257.831

4

Phạm Đức Hùng

Hiệu phó

 

0913.458.219

 

 

 

 

TRƯỜNG THPT NGHI LỘC 2

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Đặng Khắc Bình

Hiệu trưởng

3.612.772

0946.253.550

2

Đặng Quốc Chi

Hiệu phó

 

0986.790.655

3

Cao Đức Tài

Hiệu phó

 

0982.870.555

 

TRƯỜNG THPT NGHI LỘC 3

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Võ Thanh Hoa

Hiệu trưởng

3.860.979

0987.099.459

2

Nguyễn Công Trị

Hiệu phó

 

0989.136.454

3

Hoàng Kim Thạch

Hiệu phó

 

0989.243.623

 


TRƯỜNG THPT NGHI LỘC 4

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Văn Phương

Hiệu trưởng

 

0913.797.838

2

Nguyễn T. Thanh Nhàn

Hiệu phó

 

0395.821.922

3

Phùng Quốc Hưng

Hiệu phó

 

0838.182.666

4

Võ Thị Thanh Tâm

Hiệu phó

 

0942.896.886

 

TRƯỜNG THPT NGHI LỘC 5

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Đặng  Đình Kỳ

Hiệu trưởng

0238.612.027

0918.307.313

2

Đặng Khắc Bình

Hiệu phó

 

0916.379.828

3

Nguyễn Ánh Dương

Hiệu phó

 

0914.908.228

 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN THỨC TỰ

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Thị Vân

Hiệu trưởng

3.861.418

0945.543.344

3

Nguyễn Đức Sơn

Hiệu phó

 

 

 


ĐỊA CHỈ EMAIL HUYỆN ỦY VÀ CÁC PHÒNG, NGÀNH

TT

Đơn vị

Địa chỉ mail

1.             

Văn thư Huyện ủy

vanthu.nghiloc@tinhuy.nghean.gov.vn,

2.             

Văn phòng Huyện ủy

vanphong.nghiloc@tinhuy.nghean.gov.vn,

3.             

Ban tổ chức  Huyện ủy

btc.nghiloc@tinhuy.nghean.gov.vn,

4.             

Ban dân vận  Huyện ủy

bdv.nghiloc@tinhuy.nghean.gov.vn,

5.             

Ủy ban kiểm tra Huyện ủy

ubkt.nghiloc@tinhuy.nghean.gov.vn,

6.             

Ban tuyên giáo Huyện ủy

btg.nghiloc@tinhuy.nghean.gov.vn,

7.             

Huyện đội

huyendoi.nghiloc@tinhuy.nghean.gov.vn,

8.             

Công an huyện

congan.nghiloc@tinhuy.nghean.gov.vn,

9.             

Kho bạc nhà nước

khobac.nghiloc@tinhuy.nghean.gov.vn,

10.          

Chi cục thuế

cct.nghiloc@tinhuy.nghean.gov.vn,

11.          

Phòng TC-KH

tckh.nghiloc@nghean.gov.vn,

12.          

Văn phòng

vp@nghiloc.nghean.gov.vn,

13.          

Phòng Tư pháp

phongtuphap@nghiloc.nghean.gov.vn,

14.          

Phòng KT-HT

congthuong@nghiloc.nghean.gov.vn,

15.          

Phòng TNMT

tnmt@nghiloc.nghean.gov.vn,

16.          

Phòng Văn hóa

phongvanhoa@nghiloc.nghean.gov.vn,

17.          

Phòng Nội vụ

noivu@nghiloc.nghean.gov.vn,

18.          

Thanh tra huyện

thanhtra@nghiloc.nghean.gov.vn,

19.          

Phòng LĐTBXH

ldtbxh@nghiloc.nghean.gov.vn,

20.          

Phòng Y tế

yte@nghiloc.nghean.gov.vn,

21.          

Văn phòng ĐKQSD đất

vpdkqsdd@nghiloc.nghean.gov.vn

22.          

Phòng GD-ĐT

nghiloc@nghean.edu.vn

23.          

Trung tâm Văn hóa

trungtamvhtt@nghiloc.nghean.gov.vn

24.          

Chi cục thống kê

phongthongke@nghiloc.nghean.gov.vn,

25.          

Ủy ban MTTQ

mttq@gmail.com

26.          

TT Khuyến nông

nghiloc.knkn@gmail.com

 


ĐỊA CHỈ EMAIL CÁC XÃ, THỊ TRẤN

TT

Đơn vị

Địa chỉ email

1.             

TT Quán Hành

quanhanh@nghiloc.nghean.gov.vn

trongbangqh@gmail.com

2.             

Nghi Công Bắc

nghicongbac@nghiloc.nghean.gov.vn

huongvptk.ncb@gmail.com

3.             

Nghi Công Nam

nguyenvanhong@gmail.com

nghicongnam@nghiloc.nghean.gov.vn

4.             

Nghi Đồng

nghidong@nghiloc.nghean.gov.vn

loanvp1980@gmail.com

5.             

Nghi Diên

nghidien@nghiloc.nghean.gov.vn

trangvptk@gmail.com

6.             

Nghi Hoa

nghihoa@nghiloc.nghean.gov.vn

hungthuvu@gmail.com

7.             

Nghi Hưng

nghihung@nghiloc.nghean.gov.vn

8.             

Khánh Hợp

thuyhoang290@gmail.com

9.             

Nghi Kiều

nghikieu@nghiloc.nghean.gov.vn

vanphongnghikieu@gmail.com

10.          

Nghi Lâm

dungnt02x10@gmail.com

11.          

Nghi Long

nghilong@nghiloc.nghean.gov.vn

ngavanphong81@gmail.com

12.          

Nghi Phong

nghiphong@nghiloc.nghean.gov.vn

huyenvanphongnghiphong@gmail.com

13.          

Nghi Phương

nhattanvp78@gmail.com

14.          

Nghi Quang

nghiquang@nghiloc.nghean.gov.vn

dinhha.nq@gmail.com

15.          

Nghi Tiến

ubxanghitien@gmail.com

16.          

Nghi Thái

nghithai@nghiloc.nghean.gov.vn

17.          

Nghi Thạch

nghithach@nghiloc.nghean.gov.vn

18.          

Nghi Thiết

nghithiet@nghiloc.nghean.gov.vn

honglienvpnghithiet@gmail.com

19.          

Nghi Mỹ

nghimy@nghiloc.nghean.gov.vn

nghiavp77@gmail.com

20.          

Nghi Thịnh

nghithinh@nghiloc.nghean.gov.vn

baohiennghithinh@gmail.com

21.          

Nghi Thuận

nghithuan@nghiloc.nghean.gov.vn

22.          

Phúc Thọ

phuctho@nghiloc.nghean.

vpubndxaphuctho@gmail.com

23.          

Nghi Trường

nghitruong@nghiloc.nghean.gov.vn

24.          

Nghi Trung

namnghitrung1970@gmail.com

25.          

Nghi Vạn

nghivan@nghiloc.nghean.gov.vn

26.          

Nghi Văn

nghivanw@nghiloc.nghean.gov.vn

hoangdinhtam@gmail.com

27.          

Nghi Xá

nghixa@nghiloc.nghean.gov.vn

hienhoangkhac@gmail.com

28.          

Nghi Yên

nghiyen@nghiloc.nghean.gov.vn

29.          

Nghi Xuân

nghixuan@nghiloc.nghean.gov.vn

tuanhnx@gmail.com


DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÁC XÃ, THỊ TRẤN

1.           HĐND- UBND TT QUÁN HÀNH

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

 1

Nguyễn Huy Tùng

Chủ tịch HĐND

 

0989.124.927

2

Lê Thị Phương

PCT HĐND

 

0389.930.663

3

Đặng Khắc Bình

Chủ tịch UBND

 

0983.208.788

4

Vũ Hồ Trí

PCT UBND

 

0983.434.448

5

Nguyễn Trọng Bằng

Công chức VP-TK

02383.861.135

0943.034.123

 6

Nguyễn Thị Lương

Công chức VP-TK

 

0983.140.378

 

2.           HĐND - UBND XÃ NGHI CÔNG BẮC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

 1

Phạm Thanh Hiến

Chủ tịch HĐND