Văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Danh sách văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
01/CT-UBND 21/01/2021 Chỉ thị về việc tăng cường công tác thu Ngân sách Nhà nước năm 2021 Tải về
02/CT.UBND 21/01/2020 Chị thị về Công tác thú y năm 2020 Tải về
01/CT.UBND 28/02/2019 Chỉ thị về công tác thú y năm 2019 Tải về
47/CT-UBND 21/01/2019 Chỉ thị về việc tăng cường công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai trên địa bàn huyện Nghi Lộc Tải về
06/CT-UBND 03/01/2019 Chỉ thị triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau tết Kỷ Hợi năm 2019 Tải về
05/NQ-HĐND 24/07/2018 Nghị Quyết thông qua Đề án đề nghị công nhận thị trấn Quán Hành đạt tiêu chuẩn đô thị loại V Tải về
02/2018/NQ-HĐND 24/07/2018 Nghị quyết HĐND huyện về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 Tải về
07/2017/NQ-HĐND 22/12/2017 Nghị Quyết của HĐND huyện Nghi Lộc khóa XIX, kỳ họp thứ 5 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 Tải về
04/2017/NQ-HĐND 26/07/2017 Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân huyện Nghi Lộc khóa XIX - kỳ họp thứ 4 về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 Tải về
430/QĐ-UBND 26/02/2018 Quyết định ban hành Quy chế hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan Nhà nước huyện Nghi Lộc Tải về
03/2017/QĐ-UBND 15/08/2017 về việc ban hành một số quy định về tuyển dụng, tiếp nhận, hợp đồng giáo viên nhân viên trong ngành giáo dục thuộc UBND huyện quản lý Tải về
1812/QĐ-UBND 22/09/2017 Quyết định của UBND huyện Nghi Lộc về việc ban hành Đề án Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện Nghi Lộc giai đoạn 2017-2020 Tải về
Quyết định số 925/QĐ.UBND 25/07/2007 Quyết định của UBND huyện Nghi Lộc về việc phê duyệt Quy hoạch nhà hàng karaoke, vũ trường trên địa bàn huyện Nghi Lộc, giai đoạn 2007 - 2020. Tải về
Số: 01/CTrPH.UBND-MTTQ 22/11/2011 Chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDĐSVH ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới Tải về
Số 2384/QĐ-UBND 27/05/2016 Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển tổng thể KH-XH huyện Nghi Lộc đến năm 2020 Tải về
2383/2015/QĐ-UBND 22/12/2015 Quyết định của UBND huyện Nghi Lộc về việc ban hành Đề án phát triển cây xanh công cộng huyện Nghi Lộc, giai đoạn 2015-2020 Tải về
02-CT/HU 17/12/2015 Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy Nghi Lộc về tăng cường phát triển cây xanh, góp phần bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Nghi Lộc, giai đoạn 2015-2020 Tải về
Số 03/2015/QĐ-UBND 28/08/2015 Quyết định ban hành Đề án nâng cao hiệu quả và chất lượng làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa Tải về
15/09/2015 Danh mục công trình, dự án thực hiện năm 2016 trên địa bàn huyện Nghi Lộc Tải về
27/08/2015 Nghị quyết HĐND huyện kỳ họp thứ 11 khóa VIII Tải về
<<   <  1  2  >  >>