image banner

Tổng số: 168
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
6410/UBND-NC 23/08/2022 Công văn về việc triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
Lượt xem: 25
Tải về 3
2253/QĐ-UBND 11/08/2022 Quyết định về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua "Nghệ An chung sức xây dựng Nông thôn mới" cho các tập thể và cá nhân thuộc xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu
Lượt xem: 89
Tải về 2
2214/QĐ-UBND 29/07/2022 Quyết định về việc khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua "Nghệ An chung sức xây dựng Nông thôn mới" năm 2020 và năm 2021 các xã: Thanh Nho, Cát Văn, Xuân Tường, Võ Liệt huyện Thanh Chương
Lượt xem: 146
Tải về 3
2169/QĐ-UBND 25/07/2022 Quyết định về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua "Nghệ An chung sức xây dựng Nông thôn mới" cho các cá nhân, tập thể xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Lưu
Lượt xem: 76
Tải về 0
2144/QĐ-UBND 25/07/2022 Quyết định về việc khen thưởng thành tích trong thực hiện xây dựng "Xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao"
Lượt xem: 152
Tải về 2
1957/QĐ-UBND 06/07/2022 Quyết định phê duyệt các ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích, ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 135
Tải về 4
1827/QĐ-UBND 27/06/2022 Quyết định về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân thuộc xã Vĩnh Sơn, huyện Anh Sơn có thành tích trong phong trào thi đua "Nghệ An chung sức xây dựng Nông thôn mới" năm 2020 và 2021
Lượt xem: 284
Tải về 0
09/NQ-HĐND 24/06/2022 Nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân nguồn vốn ngân sách địa phương đã bố trí cho các công trình xây dựng cơ bản và nguồn vốn sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2021 đến hết ngày 31/12/2022
Lượt xem: 151
Tải về 20
08/NQ-HĐND 24/06/2022 Nghị quyết về Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 196
Tải về 47
1595/QĐ-UBND 08/06/2022 Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới tỉnh Nghệ An 2021-2025
Lượt xem: 86
Tải về 15
12345678910...