image banner
Thực hiện các chính sách, đề án phát triển dân tộc, miền núi, nhất là tạo sinh kế cho người dân

Là yêu cầu của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long tại Hội nghị tổng kết công tác dân tộc và chính sách dân tộc năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 diễn ra vào chiều 14/1. Tham dự hội nghị có đồng chí Vi Văn Sơn – Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh.

Năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi còn 27,71%

Năm 2021, trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Ban Dân tộc tỉnh, các địa phương vùng dân tộc thiểu số và miền núi, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành nhiều mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.

Anh-tin-bai

Đ/c Vi Văn Sơn – Trưởng Ban Dân tộc tỉnh khai mạc hội nghị

Tình hình kinh tế, đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tiếp tục ổn định; sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và thủy sản khá thuận lợi. Các địa phương tập trung đầu tư phát triển và mở rộng quy mô cây trồng chủ lực; nhiều sản phẩm tham gia đánh giá phân hạng cấp tỉnh được công nhận sản phẩm đạt “3 sao”, “4 sao” OCOP, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng nông sản vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Các chính sách dân tộc cơ bản đã được triển khai thực hiện đúng kế hoạch, đảm bảo đúng đối tượng, địa bàn theo quy định, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cả vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi còn 27,71% (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025); có 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới (xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu và xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Đàn), lũy kế đến hết năm 2021 có 33 xã vùng dân tộc, miền núi đạt chuẩn Nông thôn mới.

Anh-tin-bai

Quang cảnh hội nghị

Công tác giáo dục, chăm sóc sức khoẻ nhân dân ngày càng được quan tâm; nhiều nét đẹp văn hoá truyền thống được lưu giữ, bảo tồn, phát huy gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững. Hệ thống chính trị được củng cố; vai trò của các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được, chú trọng và phát huy; đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường.

Tại hội nghị, bên cạnh đánh giá kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung làm rõ những hạn chế, tồn tại; đồng thời, đề xuất một số nội dung để công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc ngày càng hiệu quả hơn. Thực tế, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi mặc dù được đầu tư rất lớn nhưng chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm; quy mô sản xuất còn manh mún, nhỏ lẻ, sức cạnh tranh thấp. Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư nhưng còn thiếu. Đời sống của đồng bào còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao so với mặt bằng chung của tỉnh, kết quả giảm nghèo chưa thật sự bền vững...

Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các chính sách dân tộc

Anh-tin-bai

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của Ban Dân tộc tỉnh, các sở, ban, ngành và các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong năm 2021 đã vượt qua khó khăn đạt được nhiều kết quả, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; củng cố khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của đồng bào đối với Đảng và Nhà nước ta.

Lưu ý về những hạn chế, tồn tại đã được chỉ ra tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đề nghị Ban Dân tộc tỉnh, các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan cần sớm có giải pháp khắc phục trong năm 2022 và trong cả giai đoạn 2021-2025. Bởi thực tế, thời gian qua, các chính sách dân tộc được ban hành chưa đồng bộ, thống nhất; một số nội dung của chương trình, đề án đang “cho” là chính chứ chưa thúc đẩy sự phát triển. Việc triển khai một số chính sách còn lúng túng dẫn đến hiệu quả chưa cao...

Cơ bản nhất trí với nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong báo cáo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đề nghị cán bộ làm công tác dân tộc cần nghiên cứu và tìm giải pháp để giảm nghèo bền vững, đưa kinh tế vùng dân tộc thiểu số và miền núi phát triển thực hiện đạt mục tiêu các chương trình, đề án đã đề ra. Muốn vậy, cần phải kiện toàn bộ máy, tổ chức cũng như nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc.

Cùng với đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đề nghị Ban Dân tộc tỉnh, các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chương trình, đề án phát triển dân tộc, miền núi, nhất là các chương trình, đề án liên quan đến tạo sinh kế cho bà con, đào tạo nghề cho lao động, giáo dục và đào tạo, chăm sóc y tế...

Đồng thời, làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên tất cả các lĩnh vực đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội, các điểm “nóng” về an ninh trật tự... đặc biệt là nắm chắc diễn biến và tác động của đại dịch COVID-19. Trên cơ sở đó, tích cực, chủ động tham mưu cho cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương và UBND tỉnh kịp thời có chủ trương, giải pháp phù hợp, đảm bảo ổn định cuộc sống cho đồng bào dân tộc, miền núi. Kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đồng bào hiểu rõ đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện công tác dân tộc.

Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện tốt Quyết định 1719/QĐ–TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; đồng thời, cần tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các chính sách dân tộc khác đã được giao trong kế hoạch năm 2022...

Anh-tin-bai
Anh-tin-bai

Dịp này, Ban Dân tộc tỉnh tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc năm 2021. 

Anh-tin-bai

Ban Dân tộc tỉnh trao Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở cho 6 cá nhân có thành xuất sắc tiêu biểu trong năm 2021

Phan Quỳnh

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image