image banner
Đề xuất xây dựng chế độ đặc thù đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân chuyên trách cấp tỉnh và cấp huyện

Văn phòng UBND tỉnh đang xây dựng và xin ý kiến góp ý vào Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đặc thù đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân chuyên trách và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Ban Tiếp công dân cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

Đặc thù công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Ban Tiếp công dân cấp tỉnh, cấp huyện là lĩnh vực công tác rộng, đòi hỏi cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân phải có kiến thức tổng hợp, nghiên cứu, tìm hiểu nhiều lĩnh vực, nhiều văn bản; công việc hết sức khó khăn, vất vả.

 

Mặc dù được phân công đảm nhiệm nhiều lĩnh vực (tiếp dân, thanh tra, tham mưu công tác phòng chống tham nhũng, tố tụng...) nhưng hiện nay cán bộ, công chức tiếp công dân chuyên trách tại Ban Tiếp công dân tỉnh, Ban Tiếp công dân huyện mới chỉ hưởng tiền bồi dưỡng đối với lĩnh vực tiếp công dân theo Thông tư số 320/2016/TT-BTC ngày ngày 14/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (120.000 đồng/ngày). Trong khi đó cán bộ, công chức làm việc tại Ban Tiếp công dân Trung ương và cán bộ, công chức phụ trách công tác tiếp công dân theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Luật Tiếp công dân (các sở, ngành) được hưởng phụ cấp nghề thanh tra cộng phụ cấp thâm niên nghề thanh tra và tiền bồi dưỡng theo Thông tư số 320/2016/TT-BTC ngày 14/12/2016 của Bộ Tài chính; Cán bộ, công chức phụ trách tiếp dân tại các cơ quan khác như: các Ban Đảng, Công an, Cơ quan tư pháp (Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân...) ngoài chế độ bồi dưỡng tiếp dân theo Thông tư số 320/2016/TT-BTC ngày 14/12/2016 của Bộ Tài chính còn được hưởng phụ cấp ngành nghề đặc thù.

 

Việc có chính sách hỗ trợ đặc thù nhằm giúp cải thiện thu nhập cho công chức trực tiếp làm công tác tiếp công dân, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện sau thanh tra, phòng chống tham nhũng và tố tụng hành chính, dân sự… tạo động lực để phát huy tính sáng tạo, nhiệt huyết trong công tác. Qua đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc, đồng thời tạo cơ hội để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân ngày càng tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong giai đoạn hiện nay.

 

Theo đó, Dự thảo Nghị quyết đề xuất mức hỗ trợ đặc thù  đối với cán bộ, công chức chuyên trách làm công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Ban Tiếp công dân cấp tỉnh, cấp huyện là 3.000.000 đồng/người/tháng (ngoài chế độ quy định tại Thông tư số 320/2016/TT-BTC ngày 14/12/2016 của Bộ Tài chính). Đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ này, gồm: Cán bộ, công chức chuyên trách làm công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Ban Tiếp công dân tỉnh được thành lập theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật Tiếp công dân năm 2013; cán bộ, công chức chuyên trách làm công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Ban Tiếp công dân huyện, thành phố, thị xã được thành lập theo quy định tại khoản 2, Điều 13 Luật Tiếp công dân năm 2013.

Mời đọc giả xem hồ sơ xây dựng Nghị quyết và tham gia góp ý.

PQ (tổng hợp)

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image